Spoken

Blogi

Täältä löydät Spokenin julkaisemat uusimmat blogitekstit.

Tekstitysten käyttö huumorin välineenä

Tekstitysten käyttö huumorin välineenä

Tekstitykset ovat ehdottomasti tärkeitä tiedon välittäjiä ja niiden ansiosta ihmiset saavat paljon enemmän katsottavaa puhumattakaan kielen oppimisesta ja laajemman kohdeyleisön saavuttamisesta. Tekstitysten avulla on myös viljelty paljon huumoria kautta aikojen....

lue lisää
Suomalaiset ovat tekstityskansaa

Suomalaiset ovat tekstityskansaa

Lasten lukutaidon parantamista ajavan Turn On The Subtitles (TOTS) -kampanjan ohjenuora on varsin yksinkertainen: vanhempien tulisi laittaa tekstitykset päälle, kun lapset katsovat suosikkiohjelmiaan. Laajaan globaaliin tutkimustietoon nojaavan kampanjan mukaan lapset...

lue lisää
Juridisesta litteroinnista yleisesti

Juridisesta litteroinnista yleisesti

Litterointi yleensä on äänitteiden tai videoiden kirjoittamista tekstiksi. Juridinen litterointi taas tarkoittaa sitä samaa prosessia, mutta se koskee äänitteitä juridisista menettelyistä. Ne vaativat erityistä tarkkuutta. Tässä artikkelissa käsittelen juridista...

lue lisää
Tekstityksen ja dubbauksen erot

Tekstityksen ja dubbauksen erot

Tekstitykset tarkoittavat elokuvan tai televisio-ohjelman dialogia tekstimuodossa. Jälkiäänitys eli dubbaus taas tarkoittaa ääniraidan äänittämistä jälkikäteen, ja sitä käytetään usein elokuvan ääniraidan kääntämiseen. Tässä tekstissä käsittelen tekstitysten ja...

lue lisää
Tekoälyn merkitys Spokenin toiminnassa

Tekoälyn merkitys Spokenin toiminnassa

Monet toimialat ovat kokeneet merkittäviä muutoksia tekoälyn viimeaikaisen nopean kehityksen myötä, ja Spoken on yksi niistä yrityksistä, jotka hyödyntävät tekoälyä toiminnassaan. Tässä artikkelissa käsittelemme sitä, kuinka tekoäly on integroitu osaksi tarjoamiamme...

lue lisää
Kotouttava ja vieraannuttava käännösstrategia

Kotouttava ja vieraannuttava käännösstrategia

Tämä artikkeli antaa sinulle käsityksen kahdesta peruskäännösstrategiasta: kotouttavasta ja vieraannuttavasta. Lisäksi pohditaan, mihin niitä voi käyttää.Kotouttava käännösstrategiaKotouttava käännösstrategia tarkoittaa käännettävän tekstin muokkaamista siten, että se...

lue lisää
Vinkkejä oikolukuun ja kielentarkistukseen

Vinkkejä oikolukuun ja kielentarkistukseen

Tästä blogikirjoituksesta saat vinkkejä oman tekstisi tarkistamiseen ja oikolukemiseen. Anna dokumentin olla jonkin aikaa Kun olet vielä työstämässä tekstiä tai kun se on jo valmis, kannattaa anna tekstin olla yhden tai useamman päivän mahdollisuuksien mukaan. Sillä...

lue lisää
Ruututekstikonventiot

Ruututekstikonventiot

Ruututekstit muodostavat suuren osan siitä tekstimäärästä, joita nykyisin luemme, joten niiden laatu ei ole samantekevää. Tässä blogikirjoituksessa käsitellään tärkeimpiä ruututekstikonventioita eli repliikkien laatimisen ohjeita ja tapoja ja pohditaan niiden...

lue lisää
Miksi podcastien litterointi kannattaa?

Miksi podcastien litterointi kannattaa?

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset edellyttävät, että myös pelkkää ääntä sisältävien lähetysten, kuten podcastien, tulee olla saavutettavia. Laki koskee julkisia toimijoita, mutta olisi kuitenkin toivottavaa, että myös yksityiset toimijat edistäisivät...

lue lisää
Selostustekstien kääntäminen

Selostustekstien kääntäminen

Käännöstä tehdessä dokumentissa selostus on ainut mikä muuttuu, eli kuvat ja äänitehosteet pysyvät samana. Selostuksen tavoite on sama, mutta lähtötekstiin tehdään muutoksia, poistoja sekä lisäyksiä kohdekielen ja sen kulttuurin tarpeisiin. Käännöstä tehdessä on...

lue lisää
Laadullisen tutkimuksen litterointi

Laadullisen tutkimuksen litterointi

Laadulliset aineistot ovat usein puhetta ja vuorovaikutusta kahden tai useamman ihmisen välillä. Litterointi eli puheen purkaminen kirjoitettuun muotoon on keskeinen osa laadullisen aineiston haltuunottoa ja analyysiprosessia. Litterointi on usein analyysin...

lue lisää
Konekääntäminen ja sen hyödyt

Konekääntäminen ja sen hyödyt

Tietokoneohjelman kääntämää tekstiä sanotaan konekäännökseksi. Tunnetuin esimerkki lienee Google-kääntäjä. Tässä artikkelissa kerrotaan lisää konekääntämisestä ja sen hyödyntämisestä.Miten se toimiiKonekääntäminen perustuu esimerkiksi sanojen etsimiseen sanakirjoista...

lue lisää
Kääntäjän tarvitsemista tiedoista ja taidoista

Kääntäjän tarvitsemista tiedoista ja taidoista

Tässä blogikirjoituksessa keskitytään av-kääntäjän (tekstittäjän) työssään tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin. Mitä enemmän tietoa kääntäjä saa tekstittämästään videosta jo ennen kuin hän alkaa tekstittää sitä, sen parempi tekstityksestä tulee. Näitä tietoja ovat...

lue lisää
Tekstittäminen on viestintää

Tekstittäminen on viestintää

Kun videolle tarvitaan tekstitys toisella kielellä, voidaan puhua audio-visuaalisesta kääntämisestä tai tekstittämisestä. Termillä audio-visuaalinen korostetaan sitä, mitä video on: ääntä ja kuvaa. Termi tekstittäminen on suppeampi ja keskittyy siihen, että puheesta...

lue lisää
Tekstitys selkosuomeksi

Tekstitys selkosuomeksi

Selkokieli on yksi suomen kielen versio, jota on muutettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan siten, että se on yleiskieltä luettavampaa ja ymmärrettävämpää. Selkokieliset tekstitykset on tarkoitettu ihmisille, joille yleiskielen lukeminen tai ymmärtäminen on...

lue lisää
Kuvat eläväksi kuvailutulkkauksen avulla

Kuvat eläväksi kuvailutulkkauksen avulla

Sulje silmäsi ja kuvittele, että et ole koskaan pystynyt näkemään silmilläsi värejä tai muotoja. Olet tuntenut auringon lämmön kasvoillasi, pakkasen puremat poskillasi, mutta et tiedä, minkä värisiä ne ovat. Lumihiutaleet sulavat kädellesi, mutta et voi koskettaa...

lue lisää
Tekstittämisen hienosäätöä

Tekstittämisen hienosäätöä

Tekstittäjän työhön kuuluu myös puhujan puheen muokkaaminen luettavampaan suuntaan ilman, että sanoma muuttuu. Tekstityksiähän tehdään, jotta esitystä olisi helpompi seurata äänen kanssa sekä myöskin ihan kokonaan ilman ääntä. Tällöin selkeys ja helppo luettavuus ovat...

lue lisää
Podcastien tekstivastineet

Podcastien tekstivastineet

Podcastit ovat olleet maailmalla erittäin suosittuja jo pitkään, ja viime vuosina ne ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa. Yksi syy suosiolle on luultavasti se, että podcasteja ei lähetetä tiettyyn aikaan kuten radio-ohjelmia, vaan kuuntelija voi kuunnella niitä...

lue lisää
Tekstittäminen opettaa puhumaan

Tekstittäminen opettaa puhumaan

Ammattipuhuja pysähtyy pisteen kohdalle, hän ei hätiköi seuraavan lauseen kanssa, vaan antaa asialle aikaa upota kuulijoiden tajuntaan. Puheesta puuttuu täytesanat ja kaikki ylimääräinen. Esitystä on rentoa ja helppoa kuunnella. Monen puhujan, joskus myös...

lue lisää
Ohjeet srt-tekstitystiedoston kanssa työskentelyyn

Ohjeet srt-tekstitystiedoston kanssa työskentelyyn

Tekstitystiedostojen kanssa työskentely ei ole kaikille tuttua ja siksi meille onkin tullut paljon kyselyitä tekstitystiedostojen formaatteihin liittyen. Tässä blogitekstissä kerromme, mitä tekstitystiedostot ovat ja miten niitä saa esimerkiksi itse muokattua. Yleisin...

lue lisää
Saavutettavuusdirektiivin mukaiset tekstitykset

Saavutettavuusdirektiivin mukaiset tekstitykset

Mikä tekee videosta saavutettavan? Ketkä kaikki hyötyvät siitä? Tässä postauksessa vastataan näihin kysymyksiin ja käsitellään sitä, miten saavutettavuusdirektiivin mukaiset tekstitykset eroavat tavallisista tekstityksistä.Olemme kiitollisia tekstityksistä, joiden...

lue lisää
Miksi ja mihin tekstityksiä tarvitaan?

Miksi ja mihin tekstityksiä tarvitaan?

Tv-ohjelmien tekstitysEnsinnäkin osassa tapauksista tekstitysten tarve tv-ohjelmien osalta perustuu lakiin. Laissa ohjelmistojen saattamisesta näkö- ja kuulorajoitteisten saataville sanotaan näin:Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä Yleisradio Oy:stä annetussa...

lue lisää
Näin teet tekstitykset itse

Näin teet tekstitykset itse

Tekstitysten lisääminen videoihin on tullut yhä useammalle ajankohtaiseksi EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä. Tässä postauksessa käsitellään sitä, miten voit tehdä tekstitykset videoihin itse. Tekstitysten tekeminen Videoissa näkyvät tekstitykset tulevat usein...

lue lisää
Tuoreen litteroijan päiväkirja

Tuoreen litteroijan päiväkirja

EnsitunnelmatOn aina yhtä haasteellista myöntää itselleen se, että uusien asioiden omaksuminen ei tule yhtään helpommaksi edes aikuisena. Tarvitsee vetää henkeä, tutustua rauhassa, tehdä muutama upsis ja ohoh, ja sisäistää annetut ohjeet viimeistään siinä vaiheessa,...

lue lisää
Tutkimushaastattelu onnistuu myös etänä

Tutkimushaastattelu onnistuu myös etänä

Älä anna koronaepidemian vaikuttaa haastattelusuunnitelmiisi! Haastattelut saat nimittäin toteutettua kätevästi myös nykyaikaisilla etätyökaluilla. Haastatteluiden litterointi etähaastattelusta onnistuu samaan tapaan kuin kasvokkain tapahtuvasta...

lue lisää
Litteroinnin ja haastattelujen moninaiset kasvot

Litteroinnin ja haastattelujen moninaiset kasvot

Litterointien/haastatteluiden yksi tärkeimpiä ja samalla allekirjoittaneen mielestä parhaimpia aspekteja on työstettävien projektien erittäin laaja teemakirjo. Vastaan voi siis tulla lähes mihin tahansa kuviteltavissa olevaan aihealueeseen liittyvä litterointi ja se...

lue lisää
Tapaustutkimus – tutkimus tapauksesta

Tapaustutkimus – tutkimus tapauksesta

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jonka päämääränä on tuottaa yksityiskohtainen esitys tutkittavasta tapauksesta. Tapaustutkimus ei ole tutkimusmenetelmä, vaan tapaustutkimusta voi tehdä monien eri metodien ja aineistojen avulla. Tässä postauksessa määritellään...

lue lisää
Lähteiden valinta ja käyttö

Lähteiden valinta ja käyttö

Kirjalliset lähteet ovat yksi luotettavan tutkimuksen peruspilareita. Tutkijan on osattava valita tutkimustaan varten tarkoituksenmukaisimmat lähteet, ja hänen on osattava käyttää niitä tehokkaasti hyödykseen. Tässä postauksessa esitellään kolme hyvän lähteen...

lue lisää
Litterointityön plussat ja miinukset

Litterointityön plussat ja miinukset

Viime kirjoituksessa projektiassistenttimme Sanna kertoi, millaista litteroijan työ käytännössä on, ja mitä eri tekijöitä työhön liittyy. Tällä kertaa hän avaa kokemuksia litteroijan työn hyvistä ja huonoista puolista: Teksti perustuu omien kokemusteni lisäksi...

lue lisää
Litteroijan työpäivä

Litteroijan työpäivä

Päätimme tehdä pari blogipostausta siitä, mitä litteroijan työ pitää sisällään Spokenilla. Myöhemmin julkaistavassa postauksessa jatkamme aihetta hieman eri näkökulmasta! Projektiassistenttimme Sanna kertookin seuraavaksi litteroijan työpäivästä: Tässä kirjoituksessa...

lue lisää
Sivulauseen paikka virkkeessä

Sivulauseen paikka virkkeessä

Tässä postauksessa käsitellään sivulauseen paikkaa virkkeessä eli käytännössä sivulauseen paikkaa päälauseeseen nähden. Päälauseet ovat kieliopillisesti täydellisiä ja itsenäisiä lauseita. Sivulauseet ovat lauseita, jotka täydentävät päälauseen merkitystä. Sivulauseet...

lue lisää
Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Määrällisen tutkimuksen aineisto on määrällisen tutkimuksen ominaisluonteen vuoksi usein määrällisesti runsaampaa mutta laadullisesti homogeenisempää kuin laadullisessa tutkimuksessa. Määrällisen tutkimuksen teossa voidaan käyttää osin samoja aineistonkeruumenetelmiä...

lue lisää