Litterointi

Spoken Oy tekee litterointia tutkijoille yliopistoissa ja tutkimusyrityksissä, yrityselämän erilaisiin tarpeisiin sekä juridista litterointia.

”Nopea palvelu ja erinomainen lopputulos. Suosittelen!”

Tuhansia tyytyväisiä asiakkaita

Litterointi on puhutun ääni- tai videoaineiston, esimerkiksi nauhoitetun tutkimushaastattelun kirjoittamista tekstimuotoon. Litterointi eli sanelunpurku on aikaa ja tarkkuutta vaativaa työtä.

Suuri toimija

Yhtenä Suomen suurimmista toimijoista pystymme hoitamaan kaikenkokoiset työt.

Litterointikielet

Litteroimme suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi.

Litterointityypit

Voimme litteroida tekstisi puhekielisenä (peruslitterointi), eksaktina tai yleiskielisenä litterointina

Aineisto

Litteroitava aineisto voi olla äänite tai video, ja pystymme vastaanottamaan laajasti erilaisia tiedostomuotoja.

i

Valmis teksti

Toimitamme valmiit litteraatit lähtökohtaisesti Word-muodossa (.docx).

Hinnoittelu

Litteroinnin hinnoittelu perustuu äänitteen kestoon, puhujamäärään ja litterointitasoon.

Litterointitasot

Toisissa tutkimuksissa oleellista on mitä haasteltava sanoo ja toisissa miten haastateltava sen sanoo. Eri tavoitteita varten tarvitaan erilaisia litterointivaihtoehtoja.

Spoken on erikoistunut alla esitettyihin litterointitasoihin. Jos nämä tasot eivät vastaa vaatimuksiasi, niin ota yhteyttä ja selvitämme mahdollisuudet projektisi toteutukselle.

Jos olet epävarma sopivasta litterointitasosta, useimmiten sopiva valinta on peruslitterointi. Autamme mielellämme litterointitason valinnassa.

Peruslitterointi

  • Tarkkuus
  • Hinta
  • Luettavuus

Peruslitteroinnissa äänite litteroidaan puhekielellä. Täytesanat (esim. äännähdykset ja sanojen toistot) jätetään kirjoittamatta kuten myös kysyjän myötäilyt ja aiheeseen liittymätön keskustelu.

Peruslitterointi on yleisin litterointitaso ja sitä käytetään laajasti eri tieteenaloilla.

Esimerkki:

Ollaan päästy tavotteeseen suunnitelman mukasesti.

Eksakti litterointi

  • Tarkkuus
  • Hinta
  • Luettavuus

Eksaktissa litteroinnissa sanelunpurku tehdään peruslitteroinnin tyyppisesti puhekielellä, mutta tässä litterointitasossa myös täytesanat kirjoitetaan. Myös kysyjän myötäilyt, toistot ja katkenneet sanat kirjoitetaan.

Eksaktia litterointia käytetään kun halutaan tutkia tarkasti puhetta ja vuorovaikutusta.

Esimerkki:

Jaa… [naurahtaa] Ollaan kyllä päästy tavotteisiin ihan niinku suunnitelman mukasesti.

Yleiskielinen litterointi

  • Tarkkuus
  • Hinta
  • Luettavuus

Yleiskielisessä litteroinnissa puhe korjataan yleiskieliseksi ja täytesanat jätetään pois, ja näin tekstistä saadaan virallisempaa. Teksti korjataan kielioppisääntöjen mukaiseksi ja sanamuodot muutetaan oikeakielisiksi. Slangisanoja tai sanajärjestystä ei muuteta.

Tätä litterointitasoa käytetään erityisesti puheiden, esitysten ja kokousten litteroinnissa.

Esimerkki:

Olemme päässeet tavoitteisiimme suunnitelman mukaisesti.

Käännöslitterointi

Käännöslitteroinnissa äänitteen tai videon puhe litteroidaan eri kielelle. Teemme käännöslitterointia suomesta englantiin ja englannista suomeen.

Käännöslitterointi on oivallinen apuväline tilanteisiin, joissa aineiston käsittely tehdään eri kielellä kuin mikä on haastateltavan äidinkieli. Haastattelemalla puhujia heidän omalla äidinkielellään saat heistä usein enemmän irti kuin vieraalla kielellä haastateltaessa.

Käännöslitterointi on käännöstyön vuoksi työläämpää verrattuna perinteiseen yhden kielen litterointiin, ja tämä vaikuttaa myös käännöslitteroinnin hintaan. Palvelun hintaan vaikuttavat myös aihesanasto sekä keskustelun nopeus. Hinnoittelemme kaikki käännöslitteroinnit tapauskohtaisesti. 

Tutkimus ja haastattelut

Haastattelu on yksi yleisimmistä aineiston keräysmenetelmistä akateemisessa tutkimuksessa ja litteroinnilla on olennainen rooli haastatteluaineiston analysoinnissa. Haastattelun läpikäyminen ja havaintojen tekeminen on haastavaa äänitteeltä, minkä vuoksi se useimmiten litteroidaan.

Litteroitua aineistoa on helpompi silmäillä ja se mahdollistaa myös sähköisten hakutoimintojen käytön, jos tekstistä halutaan löytää jokin tietty kohta.

Litteroinnin hinnoittelu

Litteroinnin hinnoittelu on täysin läpinäkyvää, koska se perustuu äänitteen kestoon. Työn tilaajalla on siis litterointitilausta tehdessään tarkkaan tiedossa, mikä on litteroinnin kokonaishinta.

Litteroinnin hinta vaihtelee litterointitasosta ja puhujien määrästä riippuen. Tarkemmat hinnat näet Hinnasto-sivulta ja hinnan juuri sinun projektillesi saat pyytämällä tarjouksen.

Olemme valmiina projektillesi! Aloitetaan vaikka heti.

Tyytyväiset asiakkaamme

"Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa meitä julkisena toimijana tekstittämään videomme ja vaatimus edistää meidän kaikkien yhdenvertaisuutta. On ollut ilo huomata, että tekstitys on tehty paitsi lain vaatimukset täyttäen, myös yleistä luettavuutta helpottavalla tavalla. Palvelu on nopeaa ja ystävällistä. Olemme erittäin tyytyväisiä."

"Kiitos loistavasta ja edullisesta palvelusta. Tulemme jatkossa käyttämään myös varmasti teidän palveluja. Keep up!"

”Kaikki sujui todella smoothisti tarjouksen pyynnöstä aineiston toimittamiseen ja litterointien toimittamiseen. Oli mukavaa, kun sai asioida yhden tietyn henkilön kanssa koko asiakkuuden ajan.”

”Todella ystävällinen, hyvä ja nopea palvelu. Äänitteen lähetys sujui helposti ja ongelmitta. Voin suositella muille ja tulemme jatkossa varmasti vielä käyttämään palveluita.”

”Erittäin nopea reagointi ensimmäiseen yhteydenottooni! Jäi hyvä kuva toiminnasta heti alkajaisiksi. Myös sen jälkeen kaikki on sujunut erittäin mallikkaasti. :)”

"Todella nopeaa ja hyvää palvelua. Kiitos tuhannesti! Sana on laitettu kiertämään kollegoille, että teidän palveluitanne kannattaa käyttää."