Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi Rita Leinonen 12.12.2018 Sisällönanalyysi on kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettävä aineiston analyysitapa. Sisällönanalyysiä käytetään tekstien tai tekstimuotoon saatettujen aineistojen analysoimisessa. Siten esimerkiksi litteroidut haastattelut...
Aineistojen yhdistäminen

Aineistojen yhdistäminen

Aineistojen yhdistäminen On lukuisia tutkimuksia, joissa käytetään kahta tai useampaa eri aineistoa. Silloin puhutaan esimerkiksi aineistotriangulaatiosta tai yksinkertaisesti vain aineistojen yhdistämisestä. Ehkä yksi tavallisimmista aineistojen yhdistämisen tavoista...
Tutkimuksen arviointi

Tutkimuksen arviointi

Tutkimuksen arviointi Tiede on asioiden analysointia ja niiden kyseenalaistamista. Tiede on samaan aikaan myös toisten tutkimusten kyseenalaistamista ja kritisointia sekä niiden hyödyntämistä omassa tutkimuksessa. Jollei itse ole tarkastellut omaa tutkimustaan...
Haastattelun purkuun liittyviä kompastuskiviä

Haastattelun purkuun liittyviä kompastuskiviä

Haastattelun purkuun liittyviä kompastuskiviä Moni haastattelemista käsittelevä opas keskittyy haastatteluun ja sen analysointiin, mutta harva kiinnittää huomiota niiden välissä tapahtuvaan haastattelun purkuun. Haastattelun purkaminen tarkoittaa yleensä litterointia,...