Usein kysyttyä saavutettavuusdirektiivin vaikutuksista tekstityksiin

mennessä 6 syys, 2020

EU:n uusi saavutettavuusdirektiivi tulee voimaan julkisten toimijoiden video- ja äänisisältöjen osalta 23.9.2020 alkaen. Monille julkisille organisaatioille tekstitys on täysin uusi asia ja olemme saaneet siksi paljon kysymyksiä tekstitykseen ja niiden saavutettavuuteen liittyen. Seuraavassa vastauksia yleisimpiin kysymyksiin tekstitysten saavutettavuudesta:

Miksi videot tulee tekstittää?

Saavutettavuusvaatimusten voimaantulon myötä jokaisella henkilöllä tulee olemaan yhdenvertainen mahdollisuus käyttää julkisten toimijoiden verkkosisältöjä, kuten verkkosivuja ja sosiaalisen median profiileja. Esimerkiksi kuulo- ja näkörajoitteiset ihmiset sekä henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia, hyötyvät siitä, että sisältöä voi seurata myös tekstitysten avulla.

Tekstityksistä hyötyvät myös kaikki muutkin käyttäjäryhmät. Facebookin datan mukaan yli 85 % videoista katsotaan ilman ääntä, minkä vuoksi videon viesti ei tavoita suurinta osaa käyttäjistä, ellei sitä ole tekstitetty.

Ketä saavutettavuusvaatimukset velvoittavat?

Saavutettavuusvaatimukset koskevat viranomaisia ja julkisoikeudellisia organisaatioita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaikkia kuntia, kaupunkeja, yliopistoja, ammattikorkeakouluja, valtion virastoja, ministeriötä ja valtiollisia liikelaitoksia.

Julkisten organisaatioiden lisäksi vaatimukset koskevat myös sellaisia järjestöjä, jotka ovat saaneet vähintään puolet koko rahoituksestaan avustuksena esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) tai joltakin ministeriöltä.

Mitkä videot pitää tekstittää?

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edellyttää, että kaikki tallenteiksi palveluntarjoajan verkkosivuille jäävät videot tekstitetään. Videoille ei ole mitään pituus- tai muita rajoituksia, vaan lähtökohtaisesti kaikki julkaistavat videot on tekstitettävä videossa puhutulla kielellä.

Pitääkö organisaation sisäiset videot tekstittää?

Saavutettavuusvaatimukset koskevat lain mukaan myös organisaatioiden sisäisiä, rajalliselle henkilömäärälle julkaistuja intranet/extranet -verkkosivustoja, mikäli kyseiset verkkosivustot on julkaistu tai rakennettu kokonaan uusiksi 23.9.2019 jälkeen.

Mitä tarkoittaa tekstivastine?

Tekstivastine on vaihtoehto tekstitykselle. Tekstivastineen avulla videossa tai äänitiedostossa oleva sisältö tuodaan verkkosivulla esille tekstimuodossa. Tekstin on oltava saatavilla audion/videon yhteydessä. Tekstivastine voidaan lisätä verkkosivulle suoraan tekstinä tai ladattavassa muodossa, (esimerkiksi PDF-muodossa). Helpoiten tekstivastineen saa tilaamalla aineistolle yleiskielisen litteroinnin.

Mistä päivästä lähtien videoissa on oltava tekstitykset?

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta tulee Suomessa voimaan video- ja audiosisältöjen osalta 23.9.2020, jonka jälkeen julkaistavissa videoissa tulee olla tekstitykset viimeistään 14 vuorokautta videon julkaisun jälkeen.

Miten tekstitykset voi tehdä itse?

Tekstitykset voi tehdä videolle myös itse käyttämällä ilmaisia tekstitysohjelmistoja. Tarkemmat ohjeet löydät aiemmasta blogipostauksestamme: ”Näin teet tekstitykset itse”.

Miten saavutettavat tekstitykset eroavat normaaleista tekstityksistä?

Saavutettavissa tekstityksissä tekstitykseen lisätään puheen lisäksi kaikki videolla kuuluvat merkitykselliset äänet. Esimerkiksi [koira haukkuu], [oveen koputetaan] ja [äänekästä naurua].

Miten nopeasti tekstitykset on lisättävä julkaistuille videoille?

Parhaassa tapauksessa videolle voidaan lisätä tekstitykset suoraan sen julkaisuvaiheessa. Laki kuitenkin sallii, että tekstitykset lisätään viimeistään 14 vuorokauden kuluessa videon julkaisusta.

Miten kauan tekstitysten tekemisessä kestää, jos tilaan tekstitykset palveluna?

Tekstitysten teko samalla kielellä onnistuu Spokenilla nopeasti, ja aiemmin mainittu 14 vuorokauden määräaika videon julkaisun jälkeen on riittävä tekstitysten tilaamiselle. Esimerkiksi meillä Spokenilla, jonotilanteesta riippuen, saat tekstitykset tunnin videoon noin kolmen päivän kuluessa.

Pitääkö suoria lähetyksiä tekstittää?

Suoria lähetyksiä ei tarvitse tekstittää, jos ne lähetetään vain livelähetyksenä. Kuitenkin, mikäli alun perin suorana lähetyksenä julkaistu video julkaistaan verkkosivuille jälkikäten käyttäjien saataville, pitää siihen lisätä tekstitykset 14 vuorokauden kuluessa videon ensiesityksestä, samalla tavalla kuin muihin julkaistaviin videoihin.

Millä kielellä tekstityksen pitää olla tarjolla?

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edellyttää, että tekstitykset tarjotaan samalla kielellä, jolla video- tai audiosisältö on julkaistu. Eli esimerkiksi suomenkieliseen videoon on tarjottava tekstitys suomeksi ja ruotsinkieliseen ruotsiksi.

Miten valmis tekstitys lisätään videoon?

Useimmissa videopalveluissa ja julkaisualustoissa on valmis toiminnallisuus tekstityksen lisäämiselle. Käytännössä, tekstitystiedosto sisältää ruudulla näkyvät tekstit sekä aikamääreet siitä, milloin jokaista tekstitysriviä näytetään. Jos tekstityksen lisääminen erillisenä tekstitystiedostona ei ole mahdollista, tekstitykset voidaan myös ”polttaa” kiinni suoraan videoon.

Voiko tekstitystiedostoa muokata itse jälkikäteen?

Tekstitystiedostot (esimerkiksi .srt tai .vtt -tiedostot) ovat helposti muokattavissa millä tahansa tekstieditorilla. Voit esimerkiksi avata .srt-tiedoston Windowsin Muistiolla klikkaamalla tiedostoa hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla ”Avaa sovelluksessa – Muistio”. Näin voit tehdä ja tallentaa muokkaukset tiedostoon.

Voiko tekstityksen tehdä automaattisesti?

Puheentunnistus ja tekoäly kehittyvät jatkuvasti eteenpäin. Myös tekstitykset on nykyään mahdollista tehdä automaattisesti tekoälyä hyödyntäen. Automaattisen tekstityksen laatuun vaikuttaa muun muassa äänenlaatu, taustahäly, käytetty sanasto ja murteet. Voit kokeilla, miten hyvin puheentunnistetut tekstitykset onnistuvat suomenkieliselle videolle automaattisella tekstitystyökalullamme Spoken ONLINE:lla.

Miten tekstitykset lisätään Youtubeen?

Tekstitykset on helppo lisätä Youtubeen yleisimmissä tiedostomuodoissa (kuten SRT tai WebVTT -muodoissa). Tarkemmat ohjeet tekstitysten lisäämiseen löydät Googlen tukisivuilta

Mitä tekstittäminen maksaa?

Alan toimijat hinnoittelevat tekstitysten teon tyypillisesti videon kestoon perustuen. Tällä tavalla hinnoittelu on läpinäkyvää ja tiedossa jo tilausvaiheessa. Spoken tarjoaa saavutettavia tekstityksiä kaikkiin videoihin. Tutustu hintoihimme tästä.