Selkeä äänite takaa laadukkaan litteroinnin

mennessä 25 touko, 2023

Litterointi on tarkkuutta vaativaa työtä. Äänitteen laadulla on suuri merkitys siihen, kuinka tarkka ja laadukas litterointi on ja kuinka hyvin litteroija saa tärkeät asiat kirjattua ylös. Tässä muutamia vinkkejä laadukkaan äänitteen saamiseksi.

Rauhallinen äänityspaikka

Haastattelupaikan on hyvä olla rauhallinen, sillä taustahäly heikentää puheen kuuluvuutta. Kahvilassa äänitettyä haastattelua on todella hankalaa litteroida. Kannattaa välttää kaikuvia tiloja. On tärkeää myös rauhoittaa ympäristö; radio ja televisio kiinni, ovet suljetaan ja tila ilmoitetaan varatuksi, jotta turhat keskeytykset vältetään.

Kuuluvuutta häiritsevien tekijöiden minimointi

Tallennuslaitteeseen ja mikrofoniin ei kannata tarpeettomasti koskea äänitystilanteessa, sillä kaikki laitteen käsittelyyn liittyvät äänet tallentuvat voimakkaasti ja heikentävät puheen kuuluvuutta. Myös kaikenlaiset rapinat, kilinät ja kolinat korostuvat äänitteellä, joten syömistä ja juomista tulisi välttää haastattelun aikana. Jos haastattelija tekee muistiinpanoja esimerkiksi läppärillä, se sijoitetaan mahdollisimman kauas tallennuslaitteesta. Myös matkapuhelimet tulee sammuttaa. Päällekkäistä puhetta tulisi välttää, koska haastattelijan kommentointi (”joo”, ”aivan”, ”mm” jne.) heikentää haastateltavan samanaikaisen puheen kuuluvuutta. Jos haastateltava puhuu hiljaisella äänellä, häntä voi rohkaista puhumaan kovempaa.

Laitteen toimivuuden varmistaminen

On aina tärkeää varmistaa, että tallennus on käynnissä. Tarvittaessa käytetään myös erillistä mikrofonia. Jos tallentamiseen käytetään älypuhelinta, puhelin kannattaa asettaa lentokonetilaan. Näin vältetään äänityksen katkeaminen mahdollisen puhelun saapuessa. Äänityslaite (mikrofoni) sijoitetaan mahdollisimman lähelle haastateltavia.

Ennen haastattelua tehdään koeäänitys ja tarkistetaan äänten kuuluvuus. Haastattelijan on hyvä seurata äänityslaitetta tallennustilan tai akun loppumisen varalta. Äänityksestä on tärkeää ottaa varmuuskopio heti haastattelun jälkeen.

Ryhmähaastattelujen äänitys

Ryhmähaastattelujen litterointi on erityisen haastavaa, jos haastattelu on toteutettu huonosti. Päällekkäin kuuluvista äänistä on vaikea erottaa yksittäisiä keskustelijoita ja tärkeää tietoa voidaan menettää, jos puheesta ei saa selvää. Tässä muutamia tärkeitä asioita, joilla haastattelija voi varmistaa ryhmähaastattelun äänitteen laadun, jolloin litteroija saa kirjattua tärkeät asiat varmasti ylös.

  • Äänitteen alussa kerrotaan, keitä tai kuinka monta henkilöä haastatteluun osallistuu
  • Ryhmähaastattelun alussa pidetään lyhyt esittelykierros, jossa jokainen sanoo esimerkiksi nimensä. Tällainen ”ääninäyte” auttaa litteroijaa tunnistamaan henkilöitä paremmin
  • Keskustelijoita kehotetaan puhumaan vuorotellen yksi kerrallaan. Haastattelijan kannattaa jakaa puheenvuoroja ja toistaa haastateltavien nimiä, esimerkiksi ”Kiitos Matti, entä sinä Maija, oletko samaa mieltä?”
  • Jos haastattelu toteutetaan etänä, vain puhuja pitää mikin päällä. Kuulokkeiden käyttö on suositeltavaa
  • Jos henkilöitä poistuu tai saapuu kesken haastattelun, siitä kerrotaan äänitteellä tai oheistiedoissa
  • Keskustelijoden on suositeltavaa olla koko haastattelun ajan samoilla paikoilla. Tunnistaminen vaikeutuu, jos puhujat vaihtavat paikkaa, koska paikan vaihtuessa äänen kuuluvuus voi heiketä tai tallentuva äänen sävy voi muuttua

Selkeys on avainasemassa

Kuten edellä mainituista asioista voi huomata, on haastattelijan tekemillä esivalmisteluilla ja muilla toimilla hyvin suuri merkitys litteroinnin onnistumiseen. Kun äänite on nauhoitettu rauhallisessa paikassa ja kuuluvuutta häiritsevät tekijät on minimoitu, litteroijan työ helpottuu ja nopeutuu ja kaikki tärkeät asiat saadaan kirjattua. Selkeä äänite takaa laadukkaan litteraation.