Konekääntäminen ja sen hyödyt

mennessä 27 loka, 2022

Tietokoneohjelman kääntämää tekstiä sanotaan konekäännökseksi. Tunnetuin esimerkki lienee Google-kääntäjä. Tässä artikkelissa kerrotaan lisää konekääntämisestä ja sen hyödyntämisestä.

Miten se toimii

Konekääntäminen perustuu esimerkiksi sanojen etsimiseen sanakirjoista ja kielioppisääntöihin. Sanakirjoihin perustuva konekäännös tuottaa käännöksiä, joissa sanat on käännetty sellaisenaan, kun taas sääntöihin perustuvaa kääntämistä käytetään esimerkiksi sanakirjojen ja kielioppiohjelmien tekemisessä. Konekääntämisessä voi käyttää myös laajoja tekstikokoelmia eli korpuksia. Tilastollinen konekääntäminen tuottaa käännöksiä korpuksiin perustuvilla tilastollisilla menetelmillä. Koneet tarkastelevat ihmisten kääntämiä tekstejä ja arvaavat löydöstensä perusteella, mikä käännös voisi olla.

Konekäännösten hyvät puolet

Koneella pystytään kääntämään suuria määriä tekstiä, eikä siihen kulu läheskään yhtä paljon aikaa kuin ihmiskääntäjällä. Tietokone pystyy arvelemaan, mikä tekstin ydin on. Vaikka se ei tuotakaan sanatarkkaa käännöstä, joissakin tilanteissa huonokin käännös saattaa olla riittävä. Tällä tavalla ammattikääntäjien aikaa säästyy niitä tehtäviä varten, joissa vaaditaan täydellistä tarkkuutta. Kääntäjät hyödyntävätkin esimerkiksi käännösmuistia, jossa kone ehdottaa mahdollista käännöstä ja ihminen päättää, täytyykö sitä vielä muuttaa tai muokata sopivaksi.

…ja huonot puolet

Koneen kääntämien tekstien laatu ei ole kovin hyvä. Mikäli tarvitaan tarkkaa käännöstä koko tekstistä, tarvitaan vielä ammattikääntäjiä. Koneet eivät ymmärrä merkitystä kokonaan, ja vaikkapa yhden sanan eri merkitykset tuottavat ongelmia. Esimerkiksi sana kuusi voi tarkoittaa numeroa taikka puuta, mutta konekääntäjä ei pysty päättelemään sitä kontekstista. Siksi tarvitaan ihmistä tekemään esimerkiksi tekstityksiä, jotta videon kohtauksesta voi päätellä, mitä sanalla tarkoitetaan kussakin tilanteessa. Lisäksi päätteiden ja prepositioiden käyttäminen on vaikeaa koneille, samoin kuin suomesta englantiin käännettäessä hän-sanan kääntäminen he– tai she-sanaksi.

Konekäännösten käyttötarkoitukset

Konekäännöksiä voidaan käyttää silloin, kun käännettävä tekstimäärä on suuri ja ne täytyy kääntää nopeasti, mutta laadulla ei ole merkitystä. Konekäännös on hyödyksi myös sellaisessa tilanteessa, jossa ihminen vielä muokkaa koneen tuotosta paremmaksi. Huonokin konekäännös saattaa auttaa lukijaa ymmärtämään tärkeimmän sisällön, vaikka osa viestistä jää silti ymmärtämättä. Hyödyllisintä konekääntäminen on teksteissä, jossa toistuvat samanlaiset termit ja sisällöt, kuten säätiedotukset tai käyttöohjeet. Ihmiskääntäjiä ei kuitenkaan toistaiseksi voi kokonaan korvata konekääntäjillä. Tekstitysten tekeminen vaatii kontekstin analysointia ja videon katsomista sekä puhekielen ja kielikuvien ymmärtämistä, ja siinä tapauksessa ammattilaiskääntäjä on korvaamaton. Lisäksi sosiaalisessa mediassa voidaan käyttää konekäännöstä mahdollistamaan eri kieltä puhuvien ihmisten kommunikaation. Esimerkiksi matkustaessa on kätevä hyödyntää mobiilikäännöstyökalua, joka auttaa pärjäämään reissussa tai opettaa paikallista kieltä.