Saavutettavuusdirektiivi digitaalisissa palveluissa

mennessä 30 syys, 2022

EU:n saavutettavuusdirektiivi digitaalisista verkkopalveluista astui voimaan 23.9.2018. Tämän jälkeen julkaistavien uusien verkkopalveluiden tuli olla saavutettavia. Vanhojen verkkosivujen oli alettava noudattaa saavutettavuusdirektiiviä siirtymäkauden jälkeen viimeistään 23.9.2020. Mobiilipalveluiden täytyi olla saavutettavia 23.6.2021 mennessä.

Saavutettavuusdirektiivin tavoite on, että kaikki voisivat käyttää digitaalisia palveluita riippumatta henkilön toimintarajoitteista. Verkkosivujen ja mobiilisovellusten tulee olla kaikille yhdenvertaisesti saavutettavia, eli kuka tahansa voi käyttää niitä ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.  Direktiivi koskee julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluita sekä niissä olevaa sisältöä. Mukaan kuuluvat esimerkiksi koulut, virastot ja kunnat, posti sekä vesi- ja energiahuolto. Vaikka saavutettavuusdirektiivi vaatii ensisijaisesti julkisten palveluiden verkkosivujen saavutettavuusvaatimusten täyttämistä, olisi saavutettavuus myös hyvä ottaa huomioon kaikkia mahdollisia verkkosivuja rakennettaessa.

 

Sisällölliset vaatimukset

Verkkosivujen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon eri ryhmien erityistarpeet. Näkövammaisten pitää pystyä kuulemaan verkkosivuilla oleva teksti puhuttuna. Podcastit ja videot tulisi olla tekstitettyinä kuuroja ja huonokuuloisia ajatellen. (Podcastien tekstivastineista voit lukea blogistamme täältä). Verkkosivuja on lisäksi voitava käyttää ilman hiirtä. On tärkeää, että digitaalisissa palveluissa on esillä palautekanava, johon käyttäjät voivat tarvittaessa raportoida saavutettavuusongelmista. Verkkosivuilta tulee löytyä myös saavutettavuusseloste, jossa kuvataan digipalvelussa toteutetut saavutettavuutta parantavat keinot.

Tärkeimpiä saavutettavuuden sisällöllisiä vaatimuksia:

  • Sisältö on kirjoitettu ymmärrettävästi ja selkokielisesti
  • Sisällön pystyy silmäilemään nopeasti
  • Otsikot kertovat olennaisimman sisällöstä
  • Verkkosivulla olevat linkit ovat kuvaavia (linkkiteksti kuvaa linkin kohdetta)
  • Palvelussa on sisällön ymmärtämistä helpottavia kuvia ja taulukoita

 

Saavutettavuuden neljä periaatetta

Saavutettavan verkkopalvelun on täytettävä WCAG-standardin (Web Content Accessibility Guidelines) vaatimukset. Siinä on otettava huomioon neljä periaatetta:

  • Havaittavuus: Sivuston tekstin on erotuttava taustasta ja sen on oltava helppolukuista. Videoissa ja podcasteissa on oltava tekstitys.
  • Hallittavuus: Sivustoa on pystyttävä käyttämään hiiren lisäksi myös pelkästään näppäimistöllä.
  • Ymmärrettävyys: Tekstien on oltava ymmärrettäviä ja otsikoilla kuvaavat nimet. Tekstin ei pitäisi vaatia peruskoulun opetuksen ylittävää lukutaitoa.
  • Toimintavarmuus: Verkkosivuston tulee olla toimintavarma ja luettavissa monilla eri laitteilla.

 

Saavutettavuusdirektiivin hyödyt

Jokaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet asioida eri verkkopalveluissa. Saavutettavuusdirektiivistä hyötyvät etenkin sellaiset henkilöt, joilla on heikentynyt näkö tai kuulo, fyysisiä rajoitteita tai lukihäiriö. Selkokielisyydestä hyötyvät myös he, joille suomi ei ole äidinkieli. Suomessa on arvioitu olevan yli miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavuutta eli sitä, että tieto on saatavilla verkosta selkeästi ja heidän tarpeensa huomioiden. On tärkeää huomioida, että saavutettavuus palvelee kuitenkin ihan kaikkia. Kun asiat on esitetty yksinkertaisesti selkokielellä, ne on helpompi ymmärtää. Tällöin verkkosivuilla asiointi sujuu vaivattomammin ja esimerkiksi epäselvyyksistä johtuvat sähköpostit ja puhelut vähentyvät.

 

Lue lisää: