Lähteiden valinta ja käyttö

mennessä 27 marras, 2019

Kirjalliset lähteet ovat yksi luotettavan tutkimuksen peruspilareita. Tutkijan on osattava valita tutkimustaan varten tarkoituksenmukaisimmat lähteet, ja hänen on osattava käyttää niitä tehokkaasti hyödykseen. Tässä postauksessa esitellään kolme hyvän lähteen kriteeriä ja kolme tapaa lähteiden hyödyntämiseen.

 

Tutkijan kannattaa valita tutkimukseensa lähteitä, jotka täyttävät nämä kriteerit:

Lähde on luotettava

Lähteen luotettavuutta voi arvioida kirjan kustantajan tai artikkelin julkaisseen lehden perusteella. Luotettavia kustantajia ja lehtiä ovat ainakin Julkaisufoorumissa tieteellisiksi luokitellut kustantajat. Lähteen luotettavuutta lisää myös vertaisarviointi. Vertaisarvioinnissa artikkelin arvioi yksi tai useampi julkaisijan ulkopuolinen asiantuntijataho. Usein tieteellisissä tietokannoissa haun voi rajoittaa vain vertaisarvioituihin artikkeleihin.

 

Lähde on tarvittavan tuore

Lähteiden tuoreuden arviointi riippuu tutkimusalasta. Joillakin aloilla tutkimusta tehdään vähän ja tieto uudistuu hitaasti, jolloin vanhatkin lähteet voivat olla vielä käyttökelpoisia. Myös kunkin alan klassikkoteoksiin viitataan niiden iästä huolimatta. Toisilla aloilla tutkimus on vilkasta ja ajantasainen tieto löytyy 5–10 vuoden sisällä julkaistuista lähteistä. Perussääntönä voi pitää, että mitä vanhempi lähde, sen tärkeämpää sen tietoa on arvioida uusimman tiedon valossa.

 

Lähde on mahdollisimman alkuperäinen

Tutkijan kannattaa käyttää alkuperäislähteitä aina kun mahdollista, koska lainausten ja tulkintojen myötä alkuperäislähteen sanoma voi muuttua.

 

Edellä esitettyjen kolmen ominaisuuden lisäksi hyvän lähteen tulee olla sisällöltään tarkoituksenmukainen. Tutkijan kannattaa hyödyntää sellaisia lähteitä, joita hän voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Tutkittavan ilmiön asettaminen kontekstiin

Aloittelevan tutkijan kannattaa lukea tutkimusaiheestaan laajasti, jotta se tulee hänelle tutuksi. Kaikkea luettua ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää omaan tutkimukseen. Tutkijan kannattaa sitä vastoin miettiä, kuinka paljon hänen tulee lukijalle lähteiden avulla selittää, jotta lukija saa käsityksen tutkittavan ilmiön kontekstista.

 

Käsitteiden määritteleminen ja näkökulman perustelu

Lähteiden avulla tutkija oikeuttaa ajattelunsa. Lähteiden kautta hän määrittelee käyttämänsä käsitteet ja perustelee, miksi juuri kyseiset käsitteet ovat tutkimukselle relevantteja. Lähteiden avulla tutkija myös perustelee, miksi on päätynyt tutkimuksessaan tiettyyn näkökulmaan.   

 

Oman tutkimuksen tulosten vertaaminen muiden tuloksiin

Tutkimuksen tuloksia tulee aina verrata aiempien tutkimusten tuloksiin. Olivatko saadut tulokset linjassa aiempien tulosten kanssa vai niistä täysin poikkeavat? Millä samanlaisuutta tai poikkeavuutta voi selittää?

Lähteiden käyttö ja lähdekriittisyys ovat edellytyksiä tutkimusraportin kirjoittamiselle. Lähteitä käytettäessä on aina muistettava lähdeviitteiden asianmukainen käyttö ja plagioinnin välttäminen.