Laadukkaan tekstityksen merkitys videoiden SEO-arvolle

mennessä 6 maalis, 2024

Tekstitysten videoille tuoma lisäarvo on jo itsessään merkittävä, mutta laadukkaalla tekstityksellä on keskeinen vaikutuksensa myös videoiden SEO (Search Engine Optimization) -arvoon. Ammattitaidolla tehty tekstitys auttaa videota sijoittumaan korkeammalle hakutuloksissa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, kuinka tekstitys voi auttaa parantamaan videoiden näkyvyyttä ja mitkä ovat parhaat käytännöt tekstityksen optimointiin hakukoneita varten.

Avainsanojen merkitys

Kun esimerkiksi Google analysoi videoita, se ei keskity varsinaisen sisällön ruotimiseen. Oleellisia mittareita ovat esimerkiksi katseluaika, katselijoiden sitoutumisaste ja videon pituus. Tekstityksen avulla videoista voi tehdä Googlelle luettavia: tekstitykset lähettävät hakukoneelle informaatiota, jonka avulla se ymmärtää paremmin videon sisältöä.

Tekstityksen avulla videoihin voidaan integroida avainsanoja ja -lauseita, jotka kulkevat käsi kädessä videon puhutun sisällön kanssa. Avainsanat lisäävät videoiden todennäköisyyttä näkyä hakutuloksissa. Tämä vaatii ammattitaitoa: pelkkä tekstityksen täyttäminen avainsanoilla paremman hakukonesijoituksen toivossa voi olla jopa haitallista. Tavoitteena tulisi olla kerronnan parantaminen avainsanojen avulla. SEO-arvon kohentumisen ohella palkintona on tällöin myös aiempaa rikkaampi käyttäjäkokemus.

Parempi käyttäjäkokemus, korkeampi SEO-arvo

Tekstitykset edistävät saavutettavuutta, mutta ne parantavat oleellisesti myös yleistä käyttäjäkokemusta. Mobiilikäytön voimakkaan lisääntymisen myötä tekstityksistä on tullut aiempaa tärkeämpi ominaisuus myös muille kuin erityisryhmiin kuuluville. Esimerkiksi vilkkaassa kahvilassa tai ruuhkabussissa videoiden äänet saattavat hukkua muun metelin alle. Tekstitysten avulla videoita voi katsella sujuvasti ilman kuulokkeita tai tarvetta lisätä äänenvoimakkuutta.

Suotuisalla käyttäjäkokemuksella on keskeinen rooli SEO-sijoituksissa. Hakukoneet tarkastelevat useita mittareita määrittäessään verkkosivujen sijoitusta ja käyttäjien sitoutumista. Ne ovat kiinnostuneita esimerkiksi sivuilla vietetystä ajasta ja poistumisprosentista.

Tekstityksillä on keskeinen vaikutus katseluaikojen kestoon: ne pidentävät videoon sitoutumista tekemällä sisällöstä helpommin lähestyttävää ja kiinnostavampaa. Tämä on SEO-arvon kannalta elintärkeää, sillä katseluaika on yksi päätekijöistä SEO-sijoituksissa. Hakukoneille katseluaika on oleellinen videosisällön arvon indikaattori. Katsojien pitkittynyttä sitoutumista seuraa videosisällön parempi SEO-sijoitus.

Poistumisprosentti ilmaisee verkkosivulta yhden sivun katsomisen jälkeen poistuvien käyttäjien prosenttiosuuden. Kyseiset käyttäjät eivät siis käytännössä tutki sivuston sisältöä. Poistumisprosentti on keskeisessä roolissa SEO-sijoituksissa: korkea poistumisprosentti ilmaisee hakukoneelle, ettei sivuston sisällöllä kenties ole arvoa tai merkitystä. Laadukas tekstitys on erinomainen keino poistumisprosentin madaltamisessa, sillä se tuo videosisällön kaikkien saataville, helpottaa sisällön ymmärtämistä, rikastuttaa katselukokemusta ja täten pidentää katseluaikoja.

Mobiiliystävällisen sisällön keskeinen komponentti

Videoiden katselu muodostaa noin 70 prosenttia kaikesta maailmanlaajuisesta mobiiliverkkoliikenteestä. Tämä luo paineen tuottaa mobiilikäyttäjille sopivaa videosisältöä. Paine suuntautuu myös hakukoneoptimointiin, sillä hakukoneet ovat sitoutuneet priorisoimaan mobiiliystävällistä sisältöä.

Tekstitys on keino varmistaa korkea sijoitus mobiilihakutuloksissa. Hakukoneet ottavat tekstityksen kaltaiset tekijät huomioon arvioidessaan verkkosivustojen sijoitusta mobiilihauissa.

Keino maailmanlaajuisen yleisön houkuttelemiseen

Videolla on potentiaalia ylittää kielelliset ja maantieteelliset rajat, mutta tässä pyrkimyksessä se tarvitsee tuekseen tekstitystä. Tekstitysten avulla voidaan tavoittaa käyttäjiä myös oman kielialueen ulkopuolelta tai esimerkiksi mahdollistaa sujuva katselu heille, jotka eivät osaa englantia. Tekstitys voi auttaa sitouttamaan maailmanlaajuisen yleisön videosisältöihin.

Kansainvälisen hakukoneoptimoinnin merkitys on syytä ottaa vakavasti. Hakukoneet pyrkivät tarjoamaan maailmanlaajuisesti relevanttia, korkealaatuista sisältöä. Tästä syystä maailmanlaajuisen yleisön kerääminen voi merkittävästi vahvistaa videoiden SEO-sijoituksia.

Monipuolinen resurssi

Tekstitystä ei tule ajatella resurssina vain sen ilmeisen tehtävän kautta, sillä tekstitykset voidaan hyödyntää uudelleen kirjoitettuna sisältönä. Tekstityksistä voidaan muokata esimerkiksi blogikirjoituksia, artikkeleita tai sisältöä sosiaaliseen mediaan. Tekstitystekstit voivat toimia perustana myös uutiskirjeille.

Tekstitysten uudelleenkäytöstä on etuja myös hakukoneoptimoinnissa. Sisällöntuottaja voi parantaa sijoitustaan hakukoneissa lisäämällä tekstityksen pohjalta luomaansa kirjalliseen sisältöön videoista peräisin olevia avainsanoja ja -lauseita. Näin voidaan vahvistaa sisällön näkyvyyttä, mikä saattaa lisätä liikennettä sivustolla ja käyttäjien sitoutumista.