Kiroilun tekstitys – Kuinka kirosanojen kääntämisessä esiintyvät haasteet taltutetaan

mennessä 20 joulu, 2023

Tekstityksellä on tärkeä rooli mediakokemusten parantamisessa etenkin silloin, kun yleisö ei ymmärrä lähdekieltä. Näin ollen on hyvin tärkeää tietää, miten tulee toimia, jos törmää käännöstyössään kiroiluun.

Eri alustojen ja toimialojen välinen viestintä on nykyään lähes välttämätöntä etenkin TV- ja elokuvasektorilla, joten tarkka käännöstekstitys on elintärkeää. Kuinka kiroilua tai arkoja aiheita kuitenkin tulisi käsitellä, jotta alkuperäisen tekstin luonne ei muutu eivätkä hyväksyttävyyden rajat kohdekulttuurissa ylity?

Erilaisten kulttuurien ja niiden normien ymmärtäminen

Käännöstekstitykseen liittyy paljon erilaisia haasteita, varsinkin kun käsitellään kiroilua tai arkaluonteisia aiheita, koska eri kulttuureissa ei välttämättä ole samanlaista avoimuutta tietynlaisen kielenkäytön tai tiettyjen aiheiden ympärillä. On siis tärkeää pitää mielessä erilaisille kohdeyleisöille soveltuvat aiheet ja sanavalinnat, jotta käännöksen voi räätälöidä mahdollisimman hyvin niille sopivaksi.

Räätälöidyt käännökset

Kiroilua kääntäessä on syytä välttää sanatarkkuutta. Sen sijaan on paras keskittyä sanojen merkitykseen ja toivottuun vaikutukseen. Juuri dialogin merkityksen säilyttämisen tulisi olla ensisijainen tavoite.

Pyri säilyttämään alkuperäistä sävyä käyttöyhteyteen sopivien vastineiden avulla. Joskus tekstin tunnesisältö välittyy kesymmälläkin kielenkäytöllä.

Aikeiden säilyttäminen sanojen sijaan

Tekstityksen keskeisin tavoite on juuri lähdemateriaalin olemuksen mahdollisimman tarkka välittäminen. Käytännössä tämä usein tarkoittaa viestinnällisen sisällön priorisointia sanatarkkuuden sijaan.

Tiettyjen sanavalintojen tunnesisältöä ja niiden välittämää viestä pohtimalla voi hyvin löytää vaihtoehtoja lähdekielisille kirosanoille.

Indikaattorien käyttö

Kiroilua sisältävää dialogia käsitellessä voi käyttää indikaattoreita, jotka antavat ymmärtää puheen sisällön ja sävyn ilman, että varsinaisia kirosanoja tarvitsee käyttää tekstityksessä.

Tällaisissa tapauksissa voidaan esimerkiksi käyttää tähtimerkkejä (“Mitä ***** sinä selität?”) tai alaviivoja (“Mitä _ _ _ _ _ sinä selität?”).

Huomioi sävy

Kiroilulla ilmaistaan usein tunteita, turhautumista tai jopa huumoria. Käännöstekstityksessä lähdemateriaalin sävyn tarkka välittäminen on olennaista. Tehtävänäsi on luoda tekstitystä, joka välittää alkuperäisen tunnesisällön kulttuurillisesti kunnioittavalla ja sopivalla tavalla.

Muista ikä- ja sisältövaroitukset

Jos tekstität materiaalia, joka sisältää karkeaa kieltä tai hankalia teemoja, on paras tehdä jonkinlainen merkintä sisällöstä ja mahdollisista ikärajoituksista. Näin katsojat saavat mahdollisuuden päättää etukäteen, onko sisältö heille sopivaa.

Pyri saamaan palautetta aina kun voit

Yhteistyö on tärkeä osa käännöstekstitystä. Pyydä palautetta yhteistyökumppaneilta, kieliasiantuntijoilta tai jopa kulttuurikonsulteilta, jotta saat ulkopuolista näkökulmaa menettelyysi.

Tekstitä hienovaraisesti

Käännöstekstityksessä kiroilua on käsiteltävä varovasti. Tasapaino alkuperäisen sisällön säilyttämisen ja kulttuurillisen sensitiivisyyden välillä on tärkeää.

Kulttuurikontekstia on ymmärrettävä, jotta tekstitystä voi toteuttaa eri kohdeyleisöille sopivalla tavalla. Tehtävänäsi ei ole vain sanasta sanaan kääntäminen, vaan ymmärryksen lisääminen kulttuurien välisiä kuiluja kaventamalla.