Tekoälyn merkitys Spokenin toiminnassa

mennessä 20 marras, 2023

Monet toimialat ovat kokeneet merkittäviä muutoksia tekoälyn viimeaikaisen nopean kehityksen myötä, ja Spoken on yksi niistä yrityksistä, jotka hyödyntävät tekoälyä toiminnassaan. Tässä artikkelissa käsittelemme sitä, kuinka tekoäly on integroitu osaksi tarjoamiamme palveluita ja millaisia mahdollisuuksia se tuo meille tulevaisuudessa.

Puheentunnistuksen hyödyntäminen

Puheentunnistuksen rooli on keskeinen osa tekstitys- ja litterointiprosessiamme, jossa yhdistämme teknologian tehokkuuden ja ihmisen tarkkuuden. Asiakkailtamme saapuva aineisto ajetaan aivan ensiksi edistyksellisen puheentunnistusjärjestelmämme läpi. Tämä prosessi tuottaa alkuperäisestä puheesta raakatekstin, joka toimii perustana seuraaville työvaiheille. Raakatekstin generoinnin jälkeen alkaa projektiassistenttiemme tarkka ja huolellinen työvaihe, jossa heidän asiantuntemuksensa ja ammattitaitonsa ovat avainasemassa, kun raakatekstistä jalostetaan lopullinen, korkealaatuinen litteraatti tai tekstitys, joka vastaa asiakkaidemme vaatimuksia. Tämä edellä mainittu yhdistelmä uusinta teknologiaa ja ihmisosaamista takaa sen, että lopputulos on sekä tarkka että helposti luettava.

Tietoturvallinen puheentunnistus

Asiakkaidemme datan suojaaminen on meille ehdottoman tärkeää, minkä vuoksi olemme asettaneet tietoturvan etusijalle kaikessa toiminnassamme – erityisesti puheentunnistuksen käytössä. Kehittyneen puheentunnistustekniikkamme käyttö tapahtuu täysin omassa, huolellisesti suojatussa järjestelmässämme, joten asiakkaidemme arkaluontoinen data pysyy turvassa. Asiakkaamme voivatkin luottaa siihen, että heidän dataansa käsitellään äärimmäisen huolellisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen.

Ihmisten tärkeä rooli työn viimeistelyssä

Ihminen on edelleen korvaamaton palanen työn laadun varmistamisessa, ja Spokenilla tekoälyn tuottama raakateksti viimeistellään aina ihmisen toimesta. Tämä työvaihe on kriittinen, sillä se varmistaa, että työn laatu on sitä mitä vaaditaan. Joissakin tapauksissa, kuten haastavien murteiden tai heikon äänenlaadun kohdalla, projektiassistenttien taito ja ymmärrys kyseisestä kielestä ovat erityisen arvokkaita.

Eri litterointityypit tekoälyn haasteena

Litterointityössä on usein erilaisia vaatimuksia tekstin laadun ja tyylilajin suhteen. Joissakin tilanteissa teksti vaatii puhekielistä kirjoitusasua (peruslitterointi), toisinaan taas virallisempaa kirjakieltä (yleiskielinen litterointi), ja tietyissä tapauksissa on tärkeää sisällyttää mukaan myös puheen täytesanat (eksakti litterointi). Tekoäly ei osaa vielä erotella näitä edellä mainittuja litterointityyppejä kunnolla, minkä takia ihmisen rooli on tärkeä litteraatin muokkauksessa. Tekoälyn oppimiskyky ja nopeus kehittyvät jatkuvasti, mutta projektiassistenttiemme syvällinen kielitaito ja kyky mukauttaa tekstiä eri tyyleihin ja konteksteihin on toistaiseksi korvaamaton osa toimintaamme.

Tekstityksen tiivistäminen edelleen ihmisen vastuulla

Ihmisen työpanos on tekstitystä tehdessä korvaamaton – erityisesti, kun tavoitteena on tiivistää oleellinen tieto ytimekkäästi ja ymmärrettävästi. Laadukkaassa tekstityksessä ei pelkästään muunneta sanoja tekstiksi, vaan myös sopeutetaan sisältöä kohdeyleisölle sopivaksi, ottaen huomioon kulttuuriset vivahteet ja puhujien erilaiset tarkoitusperät. Tekoäly voi käsitellä suuria datamääriä nopeasti, mutta ihmisen taito tiivistää ja muokata tekstiä niin, että se säilyttää alkuperäisen viestin tunteen ja sävyn, on ratkaisevaa laadukkaan lopputuloksen kannalta. Tämän syvällisen ymmärryksen ja taidon ansiosta Spokenin tekstityspalvelut ovat luotettavia ja korkealaatuisia.

Tulevaisuuden näkymät Spokenilla

Me Spokenilla uskomme vahvasti siihen, että tekoälyn rooli litteroinnissa ja tekstityksessä tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Tekoälyn kehittyessä se voi ottaa hoitaakseen yhä monimutkaisempia tehtäviä, mikä mahdollistaa tehokkaammat ja monipuolisemmat palvelut asiakkaillemme. Tekoäly on olennainen osa toimintaamme, ja se tulee olemaan entistä tärkeämpi tekijä palveluidemme kehittämisessä. Se ei korvaa ihmistyötä, vaan toimii työkaluna, joka tehostaa ja laajentaa palveluidemme mahdollisuuksia.

Spokenin matka tekoälyn hyödyntämisessä on vasta alussa, mutta odotamme innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yhdessä tekoälyn ja ihmistyön kanssa voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua!

Artikkelin kuva on tekoälyn generoima.