Vinkkejä onnistuneen videohaastattelun tekemiseen

mennessä 29 elo, 2023

Suosittuja videoalustoja haastattelujen tekemiseen ovat esimerkiksi Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ja Skype. Niitä on helppo käyttää ja niissä kaikissa on suurin piirtein samanlainen käyttölogiikka ja tapa jakaa ruutua.

Videohaastattelun hyödyt

Videopuhelun käyttäminen etähaastattelutapana on nopeaa ja helppoa. Haastattelijan ja haastateltavan ei tarvitse matkata minnekään, mutta he pääsevät kuitenkin vuorovaikutukseen kasvokkain. Videohaastatteluiden litterointi onnistuu yleensä hyvin ja litteraatioista saadaan tarkkoja, koska videohaastatteluissa ei yleensä ole taustaääniä ja häiriöitä, joita tavallisissa kasvokkain tapahtuvissa haastatteluissa usein on. Äänen laatuun voi vaikuttaa valitsemalla haastattelulle kaikumattoman tilan ja ohjeistamalla kaikkia osapuolia pitämään kuulokkeita.

Videokeskustelun aikana molemmat osapuolet voivat jakaa oman ruutunsa sisältöä. Tämä on kätevä tapa havainnoida yhdessä erilaisia materiaaleja ja verkkosivuja. Jos joku jakaa ruutuaan puhelun aikana, se sisällytetään myös tallenteeseen.

Ennen haastattelun aloittamista

On hyvä varmistaa haastattelun sujuminen ohjeistamalla haastateltavaa mahdollisimman hyvin etukäteen. Ohjeissa käydään läpi millä laitteella haastatteluun kannattaa osallistua ja miten haastateltavan tulisi varautua haastatteluun (esimerkiksi kuulokkeet, rauhallinen tila). Jos osallistuja käyttää ensimmäistä kertaa kyseistä videopuhelupalvelua, hänen täytyy yleensä hyväksyä luvat sisään kirjautuessaan tai käydä asetuksissa myöntämässä lupa mikrofonin ja videon käyttöön. Tälle on hyvä varata aikaa haastattelun alussa.

Videohaastattelun voi tehdä tietokoneella tai mobiililaitteella. Jos haastattelu tehdään mobiililaitteella, kannattaa osallistujien ladata videopuhelupalvelun oma sovellus puhelimeen tai tabletille. Jos videokuvan laatu on tärkeää, on hyvä huomioida, että älypuhelimella puhujan kuva ei välttämättä asetu parhaalla mahdollisella tavalla ruudulle.

Tietokoneella ei yleensä tarvita erillistä sovellusta, vaan yleisimmin käytetyt videopuhelupalvelut toimivat myös selainversioina. Kaikki videopuhelupalvelut eivät kuitenkaan toimi kaikilla selaimilla, joten on hyvä tarkistaa, että haastateltavalla on käytössään alustalle soveltuva selain ja se on päivitetty ajan tasalle. Jos ruutua on tarkoitus jakaa haastattelun aikana, on suositeltavaa, että kummatkin osapuolet käyttävät tietokonetta.

Tallennus

Videohaastattelussa ei tarvita erillistä tallennusvälinettä, vaan tallennuksen voi tehdä käyttämällä videopuhelupalvelun omaa tallennustoimintoa. Varmuuden vuoksi äänen voi tallentaa vielä erikseen toisella laitteella. Tällä ääniraidalla voi korvata tarvittaessa videon ääniraidan. On tärkeää testata tallennusta aina ennen haastattelun alkua. Videopuhelun tallennus on yleensä pilvipohjaista, joten haastattelijan ei tarvitse huolehtia myöskään tallennuksen aikana siitä, riittääkö laitteen tallennustila. Ennen haastattelua täytyy varmistaa haastatteluun osallistuvilta, että he suostuvat haastattelun tallentamiseen.

Yksityisyydensuoja ja GDPR

On tärkeää tarkistaa videopuhelupalvelun käytännöt yksityisyydensuojasta sekä se, mitä mahdollisia henkilökotaisia tietoja videolle tallentuu (näitä voivat olla esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoite tai nimi liittymisen yhteydessä).

Jos haastattelija ohjeistaa haastateltavaa jakamaan ruutuaan, on hyvä muistuttaa häntä siitä, että kaikki ruudulla näkyvä sisältö tallentuu videolle. Tarvittaessa henkilökohtaiset tiedot voi  editoida pois tallenteesta. Haastattelijan tulee huolehtia tallenteiden asianmukaisesta säilytyksestä ja poistamisesta.