Miksi ja mihin tekstityksiä tarvitaan?

mennessä 12 elo, 2020

Tv-ohjelmien tekstitys

Ensinnäkin osassa tapauksista tekstitysten tarve tv-ohjelmien osalta perustuu lakiin. Laissa ohjelmistojen saattamisesta näkö- ja kuulorajoitteisten saataville sanotaan näin:

Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä Yleisradio Oy:stä annetussa laissa tarkoitettuihin julkisen palvelun ohjelmistoihin. Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä myös valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin.

Siis suomen- ja ruotsinkielisiäkin tv-ohjelmia tekstitetään. Tekstityksistä hyötyvät esimerkiksi kuulovammaiset, jotka näin pystyvät myös seuraamaan ohjelmia.

 

Saavutettavuusdirektiivi

EU:n uuden, nyt syksyllä 2020 voimaantulevan saavutettavuusdirektiivin mukaan julkisten palvelujen julkaisemissa videoissa pitää olla tekstitykset, jotta videoissa oleva tieto välittyy kaikenlaisille katsojille. Saavutettavuusdirektiivi.fi-sivuston mukaan maailmanlaajuisesti jopa 15 % ihmisistä ei pysty käyttämään verkkopalveluita, koska niitä ei ole suunniteltu oikein. Videoiden tekstittäminen on osaltaan auttamassa tämän ongelman ratkaisussa. Saavutettavuusdirektiivin mukaisten tekstitysten pitää sisältää kaikki puhuttu merkityksellinen sisältö, eli siitä pitää käydä ilmi puhuja ja olennaiset äänet, kuten taustamusiikki tai muu äänimaailma. Tekstitysten tulee olla samalla kielellä kuin sisältökin.

 

Kevyemmät tekstitystarpeet

Lisäksi on olemassa muodoltaan kevyempiä tekstityksiä, joissa vaatimukset eivät ole niin korkeat. Tällaiset tekstitykset auttavat esimerkiksi suomen kieltä opettelevia ihmisiä, koska kuuntelemisen rinnalla lukeminen helpottaa ymmärtämistä, ohjelman seuraamista ja oppimista. Puheesta saa paremmin selvää tekstin avulla. Vaikkapa Suomen kulttuuriin saapuneelle maahanmuuttajalle sopeutuminen on helpompaa, jos pystyy seuraamaan mediaa tekstitysten avulla, esimerkiksi katsomaan tärkeitä tai ajankohtaisia uutisia tai tutustumaan kulttuuriin suomalaisten tv-sarjojen avulla.

Kolmanneksi ohjelmien tekstittäminen mahdollistaa myös television katsomisen ilman ääntä. Koska nykyään on mahdollista katsoa ohjelmia tai videoita kaikkialla, yleisissä tiloissa on mukava pystyä seuraamaan ohjelmaa häiritsemättä muita äänillä, kun ohjelmien seuraaminen onnistuu tekstitysten avulla. Esimerkiksi matkoilla julkisissa liikennevälineissä matka sujuu joutuisasti ohjelmaa katsoessa, tai yritysten webcast-tallenteiden katsominen työmatkalla on hyödyllistä ajankäyttöä.

Lopuksi vielä mainittakoon, että suomalaisessa kulttuurissa tekstityksillä on suuri merkitys, sillä ulkomaisten ohjelmien ja elokuvien osuus on suuri. Suomessa perinteisesti käytetään dubbaamisen sijaan tekstittämistä. Ohjelmatarjonta on lisääntynyt uusien tv-kanavien mukana, ja siksi tekstityksiä tarvitaan enemmän. Tietenkin on avartavaa pystyä katsomaan ulkomaisia elokuvia ja ohjelmia siitä huolimatta, ettei kieltä osaa. Esimerkiksi jopa neljä Oscar-palkintoa voittanut korealainen Parasite-elokuva olisi jäänyt monelta katsomatta, ellei tekstityksiä olisi. Vaikka kielitaito olisikin korkealla tasolla, silti joskus mumisevista ja epäselvästi puhuvista hahmoista ei tahdo saada selvää tai hahmot saattavat puhua voimakkaalla murteella, jolloin on mukavaa, jos on saatavilla tekstitykset.

 

Lue lisää:

Oittinen, Riitta & Tuominen, Tiina (2007). Olennaisen äärellä: johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere University Press.

Eronen, Riitta. Ohjelmatekstitys: puheesta kirjoitusta. Kielikello 2/2009 

Laki sähköisen viestinnän palveluista 211 § (12.1.2018/68)

Saavutettavuusdirektiivi