Juridisesta litteroinnista yleisesti

mennessä 24 tammi, 2024

Litterointi yleensä on äänitteiden tai videoiden kirjoittamista tekstiksi. Juridinen litterointi taas tarkoittaa sitä samaa prosessia, mutta se koskee äänitteitä juridisista menettelyistä. Ne vaativat erityistä tarkkuutta. Tässä artikkelissa käsittelen juridista litterointia.

Säästä aikaa

Juridisissa menettelyissä, esimerkiksi todistajien kuulemisissa tai oikeudenkäynneissä yleensä, videot ja äänitteet ovat olennaisen tärkeitä, mutta niiden selaaminen ja kuunteleminen manuaalisesti ratkaisevien asioiden löytämiseksi kuluttaa aikaa. Juridisten menettelyjen litterointi säästää sitä, koska pitkien videoiden katsomisen tai äänitteiden kuuntelemisen sijaan pystyt helposti etsimään ja löytämään sähköisestä tekstistä tarvitsemasi kohdan ja näet sen nopeasti yhdellä silmäyksellä.

Litteraatit ovat saatavissa helppoon tekstimuotoon, jolloin tekstitiedostoja on vaivatonta tarvittaessa lähettää eteenpäin. Lisäksi tekstissä olevien aikaleimojen avulla löydät äänitteestä olennaisen kohdan nopeasti, jos sinun täytyy kuunnella äänitettä tekstin lukemisen lisäksi. Litteroidun tekstin avulla voit todellakin helpottaa työtä olennaisesti ja säästää aikaasi, jota varmasti tarvitset tärkeämpiin tehtäviin.

Säästä resursseja

Loppujen lopulta litteroinnin teettäminen säästää kallisarvoisen aikasi lisäksi myös resursseja. Voi ehkä olla, että sinun mielestäsi on houkuttavaa antaa litterointi tehtäväksi jollekin yrityksesi työntekijöistä, esimerkiksi sihteerille. Tällä tavalla ajattelet kenties säästäväsi aikaa, vaivaa ja rahaa sen sijaan, että maksaisit litterointifirmalle työstä, jonka esimerkiksi sihteerisikin voisi hyvin tehdä. Oletko kuitenkaan tullut ajatelleeksi sitä, että työntekijäsi kalliimpaa aikaa menee litterointiin hänen varsinaisen työkuvansa mukaisen työskentelyn sijaan? Todennäköisesti hänellä menee litteroimiseen enemmän aikaa kuin litterointia työkseen tekevällä henkilöllä.

Kaikki eivät pysty kirjoittamaan riittävän nopeasti, niin kuin esimerkiksi Spokenin litteroijat pystyvät. Lisäksi harjaantuneet litteroijat ovat tarkempia kuin tottumattomat. Litterointifirman työntekijät ovat nopeita ja tottuneita litterointiin. Lisäksi heillä on juridiseen litterointiin vaadittava kyky tarkkuuteen.

Yllä mainittujen seikkojen vuoksi suosittelen harkitsemaan ammattilitteroijien käyttöä projekteissa, erityisesti tarkkuutta vaativissa juridisissa litteroinneissa.