Miksi teksti kannattaa lähettää oikoluettavaksi?

mennessä 22 joulu, 2022

Tässä kirjoituksessa käyn läpi syitä, miksi tekstit kannattaa lähettää oikoluettavaksi ja mitä hyötyä siitä on oikoluettavan tekstin kannalta sekä tulevaisuudessa sinulle kirjoittajana.

Harjaantunut tarkistaja

Oikolukija on tietenkin perehtynyt oikoluettavan kielen oikeinkirjoitukseen ja kielioppiin, ja hänellä käytössään hyvät työkalut. Harjaantunut tarkistaja huomaa sellaisetkin ilmaisut, jotka eivät varsinaisesti ole väärin mutta jotka tarkoittavat jotain muuta kuin on tarkoitus. Esimerkkinä vaikkapa klassinen ”Armoa, ei Siperiaan” sekä ”Armoa ei, Siperiaan”, jotka kumpikin ovat periaatteessa oikein, mutta merkitys on päinvastainen. Joskus pienetkin kirjoitusvirheet jäävät todella helposti huomaamatta, mutta tottunut tarkistaja huomaa sellaisetkin. Lisäksi toisinaan ainakin minulla kirjoittaessa joskus mieli tuntuu menevän ihan solmuun enkä pysty ilmaisemaan sujuvasti, mitä oikein haluaisin sanoa, ja silloin etevän asiantuntijan vinkit ovat ehdottomasti tarpeen.

Tarkistus vie aikaa

Laajan tekstin lukeminen uudestaan ja uudestaan on työlästä ja vie aikaa. Mikäli toiset työt painavat jo päälle, kannattaa työ lähettää luettavaksi ammattilaiselle, jolla on aikaa paneutua asiaan ja käydä sinunkin tekstisi huolella läpi. Siten pystyt keskittymään toisiin tehtäviin silloin, kun asiantuntija tarkistaa työsi ja tekee parannusehdotuksia. Työ etenee, vaikka paneudutkin välillä muihin tehtäviin. Lisäksi kirjoittamisesta ja tekstin työstämisestä on tärkeää pitää joskus taukoa, jotta tekstiin saa vähän etäisyyttä ja jotta sitä voi lukea uusin silmin. Tauon aikana teksti on hetkeksi jäänyt alitajunnan työstettäväksi, mikä joskus auttaa ymmärtämään aihetta paremmin ja keskittymään siihen uudestaan.

Tuore silmäpari

Tuore silmäpari huomaa helpommin tekstiin jääneet virheet. Oikolukija on ikään kuin kauempana tekstistä kuin itse kirjoittaja, joten hän pystyy lukemaan tekstiä kuten kohderyhmäsikin. Ammattilainen havaitsee myös, mikäli työssä toistuu tietynlaisia virheitä. Kenties ne kuuluvat kirjoitustyyliisi, joten yhdenkin tekstin tarkistuttaminen auttaa sinua kehittymään kirjoittajana ja on hyödyksi myös tulevia kirjoituksia varten. Oikolukija lisää kommentteja, jotta voisit myös oppia jotain uutta ja hyödyntää oppimaasi muissa töissäsi.

Tekstiin sopiva tyyli

Asiantuntija osaa myös muokata tekstiä tyyliin sopivaksi. Mikäli on tarkoitus tehdä esimerkiksi opinnäytetyö, antaa virallinen asiatyyli paljon paremman vaikutelman kuin epämuodollinen kirjoitustapa. Toisaalta vaikkapa kaunokirjallisen tekstin tyyli voi olla aivan vapaamuotoinen. Oikolukija tekee ehdotuksia tekstin tarkoitukseen ja tilanteeseen sopivan tyylitason saavuttamiseksi.