Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät Laadullisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä monella eri tavalla. Tyypillisesti laadullinen aineisto on puhetta, tekstiä tai havaintoja. Tässä postauksessa esitellään lyhyesti laadullisen tutkimuksen tyypillisimpiä...
Englanti maailmankielenä haastattelutilanteessa

Englanti maailmankielenä haastattelutilanteessa

Englanti maailmankielenä haastattelutilanteessa Tämän päivän globaalissa maailmassa englannin kielelle on muotoutunut asema ns. lingua franca-kielenä, jonka avulla on mahdollista kommunikoida hyvinkin erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa....
Kulttuurisensitiivisyys osana haastattelua

Kulttuurisensitiivisyys osana haastattelua

Kulttuurisensitiivisyys osana haastattelua Kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa onnistunutta haastattelua. On hyvä muistaa, että haastattelutilanteessa kohdataan aina yksilö, joka saattaa tai ei saata käyttäytyä tietyn kulttuurisen normiston mukaan riippuen hänen...