Englanti maailmankielenä haastattelutilanteessa

Englanti maailmankielenä haastattelutilanteessa

Tämän päivän globaalissa maailmassa englannin kielelle on muotoutunut asema ns. lingua franca-kielenä, jonka avulla on mahdollista kommunikoida hyvinkin erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa. On hyvä tiedostaa, että tällainen englannin...
Kulttuurisensitiivisyys osana haastattelua

Kulttuurisensitiivisyys osana haastattelua

Kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa onnistunutta haastattelua. On hyvä muistaa, että haastattelutilanteessa kohdataan aina yksilö, joka saattaa tai ei saata käyttäytyä tietyn kulttuurisen normiston mukaan riippuen hänen taustastaan. Haastattelijan on tärkeää...