Näin teet litteroinnin itse

mennessä 13 maalis, 2019

Siitä huolimatta, että litterointi – äänitteen puhtaaksikirjoittaminen tekstimuotoon – ei välttämättä kuulosta maailman vaikeimmalta tehtävältä, siinä on omat haasteensa.

Litteroiminen vaatii keskittymiskykyä, huolellisuutta ja riittävää kirjoitusnopeutta. On tärkeää osata poimia puhujan ajatus ja ymmärtää häntä, jotta voi kirjoittaa puheen tekstiksi. Yhden olennaisen sanan poistaminen saattaa muuttaa ajatuksen, mutta toisaalta suuri määrä tarpeettomia sanoja vaikeuttaa lukemista. Mitä nopeammin osaa kirjoittaa, sitä mielekkäämpää työ on.

Litteroinnin tekeminen

Litteroinnin tekeminen onnistuu vaivattomimmin käyttämällä tekstieditoria, kuten Word, sekä ilmaista VLC Media Player -ohjelmaa. VLC:n kätevin ominaisuus on Global hotkeys eli se, että äänitettä tai videota voi tauottaa ja kelata kirjoittaessa, siis ilman ikkunan vaihtamista. Seuraavaksi ohjeet Global hotkey -pikanäppäinten asettamiseksi VLC-ohjelmassa.

Valitse valikosta: VLC > Tools > Preferences > Hotkeys:

Klikkaamalla taulukon oikeanpuoleisinta saraketta kunkin komennon kohdalla pääset syöttämään haluamasi pikanäppäinkomennon.

Yleisimmin käytetyt komennot ovat tauotus sekä kelaus. Komennot voit säätää tietenkin juuri sellaisiksi kuin itse haluat, mutta esimerkiksi tauotuksen voi asentaa CTRL+välilyönti -yhdistelmäksi (CTRL+space) ja taaksepäinkelauksen CTRL+askelpalautin -yhdistelmäksi. (CTRL+backspace).

Litteroinnin käyttötarkoitukset

Kirjoitusnopeudesta riippuen 60 minuutin äänitteen litteroimiseen kuluu aikaa 3–5 tuntia. Siihen vaikuttaa tietenkin myös äänitteen laatu ja puhujien määrä sekä se, kuinka tarkasti äänitteen haluaa litteroida. Peruslitterointia tehdessä äänite litteroidaan puhekielellä, ja täytesanat jäävät pois. Eksakti litterointi sisältää kaiken puheen, kysyjien myötäilyt, toistot ja katkenneet sanat, minkä vuoksi sen tekeminen kestää kauemmin. Täältä voit lukea eri litterointityyppien käyttötarkoituksista ja pohtia, mikä taso olisi sopivin sinun tarkoituksiisi. 

Sitten vain kirjoittamaan! Mikäli litterointi kuitenkin tuntuu työläältä etkä halua tehdä sitä itse, autamme siinä mielellämme. Pyydä meiltä tarjous! 

Katso myös