Näin teet litteroinnin itse

Näin teet litteroinnin itse

Näin teet litteroinnin itse Siitä huolimatta, että litterointi – äänitteen puhtaaksikirjoittaminen tekstimuotoon – ei välttämättä kuulosta maailman vaikeimmalta tehtävältä, siinä on omat haasteensa.Litteroiminen vaatii keskittymiskykyä, huolellisuutta ja riittävää...