Etten veisi sanoja suustasi – ohjeet puhujien tunnistamisen helpottamiseksi

mennessä 11 kesä, 2019

Litteraatiota tehdessä on tärkeää tallentaa kaikki, mitä nauhalla sanotaan. Usein hyvin olennaista on myös se, kuka mitäkin sanoo. Esimerkiksi tutkimushaastattelijalle tämä voi olla merkittävää tietoa. Äänitettä litteroidessa onkin varmistettava, että puhe yhdistyy oikeaan puhujaan. Pahimmassa tapauksessa tutkimustulokset saattavat jopa vääristyä, jos sanat menevät väärään suuhun.

Hyvä nauhoite varmistaa hyvän litteraation. Vinkkejä selkeän äänitteen tekoon löydät Jani-Matti Tirkkosen tekstistä Litterointiystävällinen haastattelu. Muun muassa laitteiden toimivuus on hyvä varmistaa ennen haastattelua, jotta ääni saadaan selkeänä nauhalle.

Tässä artikkelissa annan vinkkejä siihen, kuinka voit auttaa litteroijaa tunnistamaan eri puhujat oikein.

Puhujien tunnistamisesta yleisesti

Puhujien tunnistaminen on yleensä helppoa, jos äänitteellä on vain kaksi puhujaa – puheenvuorot seuraavat toisiaan ja usein toinen on kysyjän roolissa, toinen vastaajan. Mitä enemmän keskustelussa on väkeä, sitä haastavammaksi eri ihmisten tunnistaminen yleensä käy. Varsinkin samaa sukupuolta olevien tunnistaminen saattaa olla yllättävän vaikeaa. Ryhmähaastattelua tai kokousta äänittäessä kannattaakin ottaa muutamia seikkoja huomioon, jotta sanat yhdistyvät litteraatiossa oikeaan sanojaan.

Puhujien tunnistaminen pääsee hyvin vauhtiin, jos kukin keskusteluun osallistuva sanoo muutaman sanasen heti nauhoituksen alkuun. Jos nauhan ei tarvitse olla anonyymi, jokainen voi esimerkiksi kertoa nimensä ja jotain itsestään. Vaihtoehtoisesti voit keksiä jonkin alkukysymyksen, johon jokainen ryhmän jäsen vastaa vuorollaan. Näin litteroija saa hyvän ääninäytteen kustakin puhujasta.

Jos nimiä käytetään avoimesti haastattelussa ja erityisesti, jos toivot litteroijan merkitsevän puhujat omilla nimillään, olisi nimiä hyvä toistella keskustelun lomassa. Näin litteroija voi varmistaa pitkin matkaa, että oikea ääni pysyy oikealla puhujalla.

Tieto puhujien lukumäärästä ja sukupuolijakaumasta helpottaa paljon tunnistamista. Jos äänitteestä puuttuu edellä mainitut ääninäytteet, voit vielä erikseen kirjottaa viestiin puhujien lukumäärän ja vaikkapa sen, montako miestä ja montako naista nauhalla on äänessä. Eräs asiakas oli kirjoittanut viestissä auki kunkin puhujan ensimmäisen repliikin. Ihan loistava idea!

Huomioon otettavat tekniset seikat

Puhujia ei kuitenkaan tunnisteta pelkästään äänen perusteella: puhujan suunta ja etäisyys nauhurista toimivat hyvinä vihjeinä. Toiset äänet tulevat lähempää, toiset kauempaa, jotkut enemmän vasemmalta, jotkut oikealta. Tietystä suunnasta tietyllä voimakkuudella tuleva ääni yhdistyy siis tiettyyn puhujaan, vaikka ääni itsessään olisikin samankaltainen kuin toisella puhujalla. Tästä syystä on myös tärkeää, ettet siirtele nauhuria kesken haastattelun. Ääni saattaa kuulostaa hyvin erilaiselta, kun sen suunta tai etäisyys muuttuu.

Parhaassa tapauksessa kaikki haastateltavat ovat silti suunnilleen saman etäisyyden päässä nauhurista. Jos toiset ovat hyvin lähellä nauhuria ja toiset hyvin kaukana siitä, syntyy ongelmia äänenvoimakkuuden kanssa. Voluumia voi olla hankala säätää sopivaksi, jos toisen puhujan ääni kuuluu hiljaa kaukaisuudesta ja toisen ääni taas kajahtaa korvan juuressa.

Nauha on usein hyvin herkkä etäisyyksille, joten puhujien ei tunnistusmielessä tarvitse varta vasten asettua eri etäisyyksille nauhurista. Tärkeintä on, ettei nauhuria siirretä tai käännellä ja näin muuteta etäisyyksiä kesken kaiken. Nauhuri kannattaa asettaa keskelle kokouspöytää tai muutoin keskeiseen sijaintiin suhteessa haastateltaviin. Näin jokainen saa tasapuolisesti äänensä kuuluviin.

Äänenvoimakkuus ja ryhmäkeskustelut

Huomioi myös, että äkillinen kova ääni saattaa vaimentaa nauhoituksen äänentasoa väliaikaisesti. Kovat kolaukset lähellä nauhuria tai hyvin äänekkääksi kiihtynyt keskustelu saattaa hiljentää äänten voimakkuutta, jolloin ne saattavat kuulostaa toisenlaiselta kuin hetki sitten. Tämä voi hetkellisesti vaikuttaa puhujien tunnistamiseen.

Ryhmässä keskustelu saattaa olla vilkasta, mutta päällekkäin puhumista tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Sen lisäksi, että sanoista ei saa sekamelskassa selvää, myös puhujia on hyvin vaikea erottaa toisistaan. Jos päällekkäistä puhumista tapahtuu paljon, on hyvä muistuttaa puhujia yksitellen puhumisen tärkeydestä.

Askeleet puhujien tunnistamiseen

Voit siis varautua puhujien oikeaan tunnistamiseen seuraavasti:

Ennen haastattelua

  • Testaa mikrofonin ja nauhurin toimivuus
  • Aseta nauhuri keskeiselle paikalle ja sopivalle etäisyydelle kaikista puhujista
  • Muistuta puhujia yksitellen puhumisen tärkeydestä

Haastattelun aikana:

  • Kysy osallistujilta alkuun lämmittelykysymys, johon kukin vuorollaan vastaa
  • Jos nauha ei ole anonyymi tai jos haluat, että puhujat merkitään omilla nimillään, pyydä osallistujia kertomaan nimensä alkukierroksen yhteydessä. Voit myös puhutella heitä nimeltä keskustelun eri vaiheissa.
  • Älä siirrä tai kääntele nauhuria kesken nauhoituksen taikka tauon aikana
  • Pyri hallitsemaan keskustelua niin, että päällekkäin puhumista syntyy mahdollisimman vähän

Haastattelun jälkeen

  • Merkitse viestiin puhujien lukumäärä ja sukupuolijakauma
  • Voit merkitä viestiin kunkin ensimmäiset repliikit, jos aloituskierrosta ei ole käyty

 

Näiden vihjeiden avulla saat litteraation, jossa kukin puhuja saa pitää omat sanansa, äänensä ja tarinansa. ­­­­­­­­­