Oikeinkirjoitus osa 3: Kaksoispiste

mennessä 8 helmi, 2018

Yksinkertaisella välimerkillä, kaksoispisteellä, on monta käyttötarkoitusta, joita käsitellään seuraavaksi.

1) Kaksoispistettä käytetään suoraa esitystä edeltävän johtolauseen lopussa.

 • Mikko kysyi: ”Haluatko puuroa?”

2) Sitä käytetään myös sellaisen lauseen jäljessä, jota seuraa sen loppuosaa täsmentävä ilmaus, esimerkiksi luettelo.

 • Olen saanut vain yhden lapsen: Mikon.

Jos edeltävä jakso ei lopu täsmennyksen tarpeessa olevaan ilmaukseen, ei kaksoispistettä tarvita.

 • Ei näin: Olen saanut useita lapsia; kuten Mikon.
 • Vaan: Olen saanut useita lapsia, kuten Mikon.

Virkkeensisäinen täsmennys erotetaan ajatusviivoin tai pilkuin, ei kaksoispisteellä.

 • Ei näin: Uudet kirjat: Puutarhan hoito ja Kukkien paratiisi on julkaistu viime viikolla.
 • Vaan: Uudet kirjat – Puutarhan hoito ja Kukkien paratiisi – on julkaistu viime viikolla.
 • Tai: Uudet kirjat, Puutarhan hoito ja Kukkien paratiisi, on julkaistu viime viikolla.

3) Kaksoispiste tulee sellaisen lauseen jälkeen, jota seuraa omana lauseenaan selitys tai perustelu.

 • En ostanut leipää: tili olikin tyhjä.

4) Kaksoispiste lisätään myös lyhenteen, symbolin tai numeron ja päätteen väliin.

 • v:sta 2015 lähtien
 • 40°:seen
 • USA:ssa

5) Sitä käytetään luettelossa tekijän ja teoksen välissä sekä teoksen tai kirjoituksen nimen ja alaotsikon välissä.

 • Terho Itkonen: Uusi kieliopas
 • Uusi kieliopas: Vastaukset kiperimpiin kysymyksiin

6) Kaksoispiste tulee myös jakomerkiksi ja se erottaa taivutusmuodot.

 • 3 000 : 3 = 1 000
 • kaksi: kahden

7) Sitä käytetään myös osoittamaan lukujen välistä suhdetta.

 • 1:20 000

Lue lisää:

 • Terho Itkonen ja Sari Maamies 2012 Uusi kieliopas. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.