Tutkimus alkaa suunnitelmasta

mennessä 22 marras, 2016

Suunnittelu on iso osa tutkimusprosessia ja siihen kiinnitetään monta kertaa liian vähän huomiota opintojen aikana. Tutkimussuunnitelman tekeminen on edellytyksenä isoille ja vähän pienemmillekin tutkimuksille ja tutkielmille. Ilman huolellista suunnittelua voi päästä hyviin lopputuloksiin, mutta käytännössä tutkimussuunnitelman tekeminen on vaatimuksena lähes aina opintojen aikana tai tutkimusta tehtäessä.

Tutkimussuunnitelman avulla hahmotellaan tutkimuksen vaiheita ja aikataulua. Se auttaa jäsentämään hahmotelmia ja ajatuksia kokonaisiksi virkkeiksi. Se koostuu lähes samoista osista kuin tutkimuskin, mutta pienemmässä mittakaavassa. Oman tiedekunnan tai oppiaineen sivuilta löytyy melko varmasti tutkimussuunnitelman malli, jota kyseisellä alalla ja eri tilanteissa vaaditaan. Sivumäärissä ja rakenteellisissa seikoissa on eroja eri tilanteiden ja alojen välillä.

Tutkimussuunnitelman muokkaaminen

Tutkimussuunnitelma ei ole täydellinen, eikä sen tarvitse toteutua sanasta sanaan. Se on suunnitelma, jota pyritään noudattamaan. Suunnitelma elää kaiken aikaa ja siihen tulee melko varmasti muutoksia tutkimusprosessin edetessä.

Usein tutkimussuunnitelmiin on mahdollista saada kommentteja seminaareissa tai tutkimuksen ohjaajilta, mutta viime kädessä tutkimussuunnitelman tekeminen on omissa käsissä – aivan kuten koko tutkimuksen tekeminen.

Suunnitelmalla saa rahaa

Tutkimussuunnitelman tehtävä on usein vakuuttaa rahoittajat siitä, että tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittävä ja hyödyllinen.

Rahoituksen saaminen on vaikeaa, joten mitä parempi tutkimussuunnitelma on, sitä todennäköisempää on saada rahoitusta. Ensimmäisellä tai toisella kertaa ei välttämättä tärppää, mutta kannattaa muuttaa tutkimussuunnitelmaa, jos viidennelläkään kertaa rahahanat eivät aukea.

Tutkimussuunnitelmassa on tärkeää, että uskoo siihen, mitä on tekemässä, jotta muutkin ihmiset uskovat kirjoitettuun sanaan.

Hyvä tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen on epävarmuuden muuttamista varmuudeksi ja jatkuvaa oman ajattelun työstämistä. Hyvä tutkimussuunnitelma on helpompi muuttaa hyväksi tutkimukseksi kuin huono.

Paras tutkimussuunnitelma syntyisi kuitenkin usein vasta sen jälkeen, kun tutkimus on jo tehty.

Lue lisää:

Kirjallisuutta:

  • Hirsjärvi, Sirkka 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
  • Mäkinen, Olli 2005. Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi.

Tutkimussuunnitelman rakenteesta ja malleista: