Toisto kirjoittamisessa

mennessä 11 huhti, 2018

Toisto voi olla kirjoittamisessa tehokas tyylikeino ja tarpeellista vaikkapa asian mieleenpainumisen vuoksi. Usein toisteisuus kuitenkin tuntuu lukijasta epäsujuvalta, ja tietyt toisteiset rakenteet voivat olla vaikeita ymmärtää. Tässä postauksessa käsitellään kolmea yleistä toiston tyyppiä ja opitaan, miten häiritsevää toistoa voi kirjoittaessa välttää.

Saman sanan toistuminen

Saman sanan toistuminen tekstissä monta kertaa voi rasittaa lukijaa ja tehdä tekstistä tyylillisesti kömpelön. Seuraavassa esimerkissä sana kissa toistuu lyhyessä pätkässä neljä kertaa:

Kissa on lihansyöjä. Kissa on saalistaja, joka ei kuulu villinä Suomen luontoon. Kissat viihtyvät yksin, mutta kissat myös reagoivat herkästi ympäristöönsä.

Sanan toistumista voi vähentää käyttämällä pronomineja tai sanan synonyymejä. Tällöin tulee huolehtia siitä, että lukijalle on selvää, mihin pronomini viittaa. Lisäksi käytettyjen synonyymien kannattaa olla yleisesti tunnettuja. Kissa-sanalla ei liene yleiskielistä synonyymiä, joten esimerkissä toiston vähentäminen on luontevinta pronomineja käyttämällä.

Kissa on lihansyöjä. Se on saalistaja, joka ei kuulu villinä Suomen luontoon. Kissat viihtyvät yksin, mutta ne myös reagoivat herkästi ympäristöönsä.

Kannattaa myös muistaa, että vaikka saman sanan toistuminen voi olla häiritsevää, toisteisuus on aina parempi kuin tekstin epäselvyys. Toistoa ei siis kannata korjata, jos vaarana on pronominien viittaussuhteiden tai synonyymien merkitysten epäselvyys.

Samasijaisuus

Samasijaisuus eli saman sijamuodon toistuminen virkkeen monessa sanassa on hämmentävää silloin, kun se ohjaa lukijaa yhdistämään toisiinsa sanoja. jotka eivät merkitykseltään kuulu yhteen. Lause Annoin siemenen pienelle, punaiselle, siivekkäälle linnulle on monesta peräkkäisestä allatiivista huolimatta ymmärrettävä, koska allatiivimuotoiset sanat ovat lintu-sanan määritteitä. Ymmärrettävyyteen samasijaisuus vaikuttaa seuraavien esimerkkien kaltaisissa virkkeissä, joissa samasijaiset sanat eivät kuulu yhteen:

Uutinen antoi johtajasta hyvästä pomosta poikkeavan vaikutelman.
Työnantaja olettaa naisen lapsen huoltajaksi.
Opiskelijan esseen ulkoasusta saama palaute oli rohkaisevaa.

Hämmentävän samasijaisuuden voi korjata muokkaamalla sanojen sijamuotoja tai virkkeen sanajärjestystä.

Uutinen antoi johtajasta kuvan, joka poikkeaa hyvän pomon vaikutelmasta.
Työnantaja olettaa, että nainen on lapsen huoltaja.
Opiskelijan saama palaute esseen ulkoasusta oli rohkaisevaa.

Merkityksen toistuminen

Toisto voi olla sanojen tai sijamuotojen toistumisen lisäksi myös merkityksen toistumista. Samamerkityksisten tai lähisukuisten sanojen toistuminen lähekkäin tuntuu raskaslukuiselta, vaikka sama sanamuoto ei tekstissä esiintyisikään.

Kaikki matkustajat, jotka matkustavat ilman viisumia, tarvitsevat matkustusluvan ennen matkustamistaan Australiaan.

Tehokkain keino tämänkaltaisen merkityksen toiston karsimiseksi on sanojen vaihtaminen. Kun virkettä muotoilee uudelleen, kannattaa tarkistaa, että sen merkitys pysyy samana.

Kaikki, jotka lentävät ilman viisumia, tarvitsevat matkustusluvan ennen lähtöään Australiaan.

Kaiken kaikkiaan toistoa pursuava teksti voi olla raskasta luettavaa. Tekstin ymmärrettävyys on kuitenkin kaikkein tärkeintä, joten toistoa karsittaessa on syytä aina varmistua siitä, että tekstin ymmärrettävyys säilyy.

Lue lisää:

  • Kotimaisten kielten keskus. Kielitoimiston ohjepankki: Toisto.
  • Itkonen T., Maamies S. 2009. Uusi kieliopas. Haitallinen samasijaisuus, s. 90–91. Helsinki: Tammi.