Tekstin hiominen ja parannusehdotuksia

mennessä 17 loka, 2016

Tekstin hiominen saattaa jäädä monelta tekemättä, mutta se kannattaa. Valmis teksti voi tuntua valmiilta, mutta siitä voi saada vielä vähän paremman hiomalla sitä. Teksti sujuvoituu, tulee ymmärrettävämmäksi ja arvosanat ja arviot siitä nousevat, kun sille jaksaa uhrata vielä vähän aikaa.

Anna tekstisi muiden kritisoitavaksi

Omalle tekstilleen tulee sokeaksi, eikä omia virheitä enää huomaa, kun tuntimäärät saman työn parissa kasvavat. Teksti kannattaa luetuttaa muilla ihmisillä. Myös sellaisilla, jotka eivät ymmärrä aihetta kovin syvällisesti. Muut voivat kertoa, mikä tekstistä on ymmärrettävää ja mikä ei.

Opiskelumaailmassa seminaarit ovat hyvin tärkeitä oman tekstin parantamisen paikkoja. Antamalla oman tekstinsä muiden arvioitavaksi auttaa sekä itseään että opiskelutovereitaan.

Karsi turhat sanat

Turhia sanoja kannattaa etsiä hakutoiminnolla ctrl+f. Monet turhat täytesanat ovat usein tarpeettomia. Muutamia turhia sanoja ovat: myös, kuitenkin ja vielä. Lisäksi sanojen loppupäätteen -kin ja -kaan ovat usein turhia, mutta taidokkaasti käytettynä ne kertovat lyhyesti enemmän kuin kaksi tai kolme sanaa lisää. Loppupäätteet toistavat pääsanaa tai eivät tuo sanaan sisällöllistä lisäinformaatiota. Virheellisiä ilmaisuja ovat esimerkiksi myöskin ja juurikaan.

Monet verbirakenteet voi ilmaista yksinkertaisemmin. Yleinen virhe on käyttää kahta verbiä yhden sijasta tai kaksoispassiivia (ollaan saatu -> saatiin/on saatu). Näitä rakenteita on usein vaikea löytää itse, sillä omassa korvassa ne kuulostavat hyviltä.

Tyyli

Pidä kiinni yhtenäisestä tyylistä. Tyyliä voi vaihdella tehokeinona, mutta asiatekstistä ja tieteellisestä tekstistä kannattaa poistaa puhekielisyydet ja murresanojen vaikutukset. Vältettäviä sanoja ovat esimerkiksi omata (olla tai omistaa), tajuta (ymmärtää) ja ketä (kuka).

Vierasperäisille sanoille löytyy yleensä suomennokset, joten ei kannata yrittää leikkiä viisaampaa, mitä oikeasti on. Omia suomennoksia voi keksiä, jos sanoille ei ole vakiintunut suomenkielistä ilmaisua. Silloin kuitenkin kannattaa laittaa tekstiin myös vieraskielinen sana, jolloin lukijan on helpompi hahmottaa käytettävä käsite.

Lue ja kirjoita

Lue paljon, jotta osaat myös kirjoittaa. Sanavarasto kehittyy ja lauserakenteet parantuvat. Kaikki eivät tietenkään osaa kirjoittaa sujuvasti senkään jälkeen, mutta lukeminen ei ole silloinkaan turhaa. Muiden virheistä voi ainakin oppia ja niitä kannattaa vältellä.

Kirjoittamaan oppii kirjoittamalla – siispä kirjoita usein ja kirjoita paljon.

Katso myös: