Spoken täyttää 4 vuotta

mennessä 4 heinä, 2018

Vuosi on jälleen vierähtänyt, ja Spoken täyttää jo neljä vuotta! Viimeisen vuoden aikana onkin tapahtunut vaikka mitä, ja toimintamme on kehittynyt valtavasti.

Automaattinen litterointipalvelu

Vuoden 2017 alkupuolella aloitimme tuotekehitysprojektin koskien uuden ajan litterointisovellusta. Julkaisimme kansainvälisille englanninkielisille markkinoille suunnatun automaattisen litterointityökalun nimeltään Spoken ONLINE (www.spokenonline.io) loppuvuodesta 2017.

Työkalun avulla asiakkaamme voivat saada äänitteensä tekstimuodossa edulliseen äänitetuntihintaan, ja maksu tapahtuu luottokortilla. Litterointi tapahtuu työkalussa puheentunnistusta hyödyntäen täysin automaattisesti, ja valmis litteraatti on asiakkaan käytössä lähes välittömästi sen jälkeen, kun aineisto on ladattu työkaluun.

Automaattisen puheentunnistuksen laatu on tällä hetkellä paras äänitteissä, jotka ovat englanninkielisiä ja selkeitä (eivät sisällä mm. taustakohinaa). Työkalua voi toki käyttää myös suomenkielisten aineistojen litterointiin. Työkalun hyödyllisyys riippuukin täysin siitä, mihin käyttöön litterointia tarvitaan: Omien muistiinpanojen litterointiin automaattinen litterointityökalu voi olla täysin toimiva vaihtoehto etenkin, jos äänite on laadultaan selkeä.

Hienointa uudessa työkalussa on se, että automaattisen litteroinnin tarkkuus kehittyy jatkuvasti samalla, kun työkalun taustalla oleva Googlen puheentunnistusteknologia parantuu. Vaikka automaattisen puheentunnistuksen tarkkuus ei vielä tänä päivänä ole riittävällä tasolla kaikkiin käyttötarpeisiin, muutaman vuoden sisällä tarkkuus kehittyy myös suomen kielen osalta merkittävästi paremmaksi.

Nykyisen palveluprosessin parantaminen

Tuotekehityksemme ei viimeisen vuoden aikana rajoittunut pelkästään automaattiseen litterointiin, sillä kehitimme kevään 2018 aikana täysin uuden litterointijärjestelmän palvelemaan myös perinteistä manuaalista litterointia. Tämä uusi lähinnä Spokenin sisällä käytössä oleva työkalu mahdollistaa entistä nopeamman projektien läpimenoajan ja nopeamman toimitusajan asiakkaillemme.

Uuden järjestelmän ansiosta asiakkaamme saavat valmiin litteroinnin käyttöönsä välittömästi sen jälkeen, kun litteroinnin tehnyt litteroija on saanut sen valmiiksi. Asiakkaat, jotka ovat tilanneet Spokenilta jo aiemmin (”vanhat asiakkaat”) saavat tiedostonsa myös nopeammin litteroitavaksi, sillä aineiston lähetyksen jälkeen ne menevät välittömästi tekoon litteroijillemme.

Näiden kehitystoimien ansiosta voimmekin palvella asiakkaitamme entistä nopeammin ja laadukkaammin!

Kielentarkistus

Spokenin alkuaikoina tarjosimme kielentarkistusta lähinnä litteroinnin sivutuotteena, mutta viimeisen vuoden aikana kielentarkistuspalvelumme on kasvanut selkeäksi omaksi liiketoiminta-alueekseen. Tämän ansiosta olemmekin kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista kielentarkistuspalveluiden tarjoajista.

Spokenin palveluksessa on viimeisen vuoden aikana aloittanut useita suomen- ja englanninkielen asiantuntijoita. Tämän avulla pystymme tarvittaessa reagoimaan entistä nopeammin kielentarkistusprojektien tiukkoihin aikatauluihin.

Ruotsin valloitus

Laajentumisemme muihin Pohjoismaihin on kiihtynyt entisestään, ja meillä on jatkuvasti käynnissä myös ruotsalaisten asiakkaidemme projekteja niin yliopistoissa kuin muissakin organisaatioissa. Ruotsi on erittäin mielenkiintoinen markkina, ja meillä on ilo tarjota asiantuntemustamme litteroinnissa ja kielentarkistuksessa myös naapurimaassamme.

—-

Nyt on täydellinen aika nauttia kesästä ja kerätä energiaa tulevia koitoksia varten. Vaikka aurinko paistaa, Spoken palvelee asiakkaitaan läpi kesän. Hyvää kesää kaikille!