Haastattelun paikat

Haastattelun paikat

Haastattelun paikat Haastattelun tekemispaikkaa kannattaa miettiä etukäteen, vaikka joskus haastatteluun on lähdettävä spontaanisti ja sovellettava käytettävissä olevia tiloja. Haastattelun voi tehdä esimerkiksi kotona, haastattelun aihetta käsittelevässä...
Haastatteluaineiston ominaisuuksia

Haastatteluaineiston ominaisuuksia

Haastatteluaineiston ominaisuuksia Jo muutamalla haastattelulla saavutetaan riittävästi tutkimusaineistoa, mikä tarkoittaa määrällisesti usein muihin tutkimusaineistoihin verrattuna varsin vähäistä havaintoyksikköjen määrää. Täytyy kuitenkin muistaa, että...
Haastattelun lajityypit

Haastattelun lajityypit

Haastattelun lajityypit Haastattelu jaetaan yleensä kolmeen lajityyppiin: strukturoituun, puolistrukturoituun ja avoimeen haastatteluun kysymysten esittämistavan mukaisesti. Jokaisella näistä on omat sopivat käyttötarkoituksensa ja -tilanteensa sekä omat rajoitteensa....
Tutkimuskysymyksen muodostaminen

Tutkimuskysymyksen muodostaminen

Tutkimuskysymyksen muodostaminen Voi sanoa, että hyvin rajatusta tutkimuksesta tulee yleensä myös hyvä. Toisinaan tutkimusaiheen rajaaminen tutkimuskysymykseksi on yksi tutkimuksen haastavimmista tehtävistä, sillä siihen sisältyy koko tutkimuksen idea. Ideasta...
Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksen sisältö Opinnäytteet ja tutkimukset rakentuvat yleensä hyvin samalla tavalla. Sisällön ja lukujen järjestys eivät kuitenkaan ole ehdottomia, sillä niitä voi olla useampia, ne voivat olla nimetty eri tavoilla ja niitä voi jossain tapauksissa jopa jättää...