Ryhmähaastattelun tekeminen

Ryhmähaastattelun tekeminen

Ryhmähaastattelun tekeminen Ryhmähaastattelu on hyvä tapa kerätä aineistoa ja tietoa asioista, joissa ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta on hyötyä. Näitä aihepiirejä voivat olla esimerkiksi muistelujen kautta tapahtuvat haastattelututkimukset tai...
Oikeinkirjoitus osa 3: Kaksoispiste

Oikeinkirjoitus osa 3: Kaksoispiste

Oikeinkirjoitus osa 3: Kaksoispiste Yksinkertaisella välimerkillä, kaksoispisteellä, on monta käyttötarkoitusta, joita käsitellään seuraavaksi. 1) Kaksoispistettä käytetään suoraa esitystä edeltävän johtolauseen lopussa. Mikko kysyi: ”Haluatko puuroa?” 2) Sitä...