Haastattelun varjopuolet

Haastattelun varjopuolet

Haastattelun varjopuolet Haastattelu ei ole helpoin aineiston hankinnan muoto, vaikka se onkin yksi yleisimmistä kvalitatiivisen aineiston hankkimistavoista. Taitoja vaativa kokemus Haastattelu vaatii taitoa, joka yleensä kehittyy koulutuksen ja kokemuksen myötä....
Haastattelun etuja

Haastattelun etuja

Haastattelun etuja Haastattelu on yksi yleisimmistä kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen metodeista. Haastatteluun liittyykin paljon etuja, joiden vuoksi se varmasti onkin niin suosittu. Ihmisen tärkeys Haastatteluissa on mahdollista korostaa ihmisten...