Haastattelun varjopuolet

Haastattelun varjopuolet

Haastattelu ei ole helpoin aineiston hankinnan muoto, vaikka se onkin yksi yleisimmistä kvalitatiivisen aineiston hankkimistavoista. Taitoja vaativa kokemus Haastattelu vaatii taitoa, joka yleensä kehittyy koulutuksen ja kokemuksen myötä. Ennen haastattelua kannattaa...
Haastattelun etuja

Haastattelun etuja

Haastattelu on yksi yleisimmistä kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen metodeista. Haastatteluun liittyykin paljon etuja, joiden vuoksi se varmasti onkin niin suosittu. Ihmisen tärkeys Haastatteluissa on mahdollista korostaa ihmisten merkitystä aktiivisina...