Eri litterointityyppien käyttötarkoitukset

Eri litterointityyppien käyttötarkoitukset

Tutkimusaineiston litteroinnin tarkkuusaste riippuu siitä, mikä on tutkimuksen tarkoitus ja tutkittava ilmiö, tutkimusongelma ja metodinen lähestymistapa. Jos tutkitaan keskustelun asiasisällön lisäksi sitä, miten osallistujat ilmaisevat asioita ja minkälaista on...
Tiedonhakutaidot tutkimuksen tekemisessä

Tiedonhakutaidot tutkimuksen tekemisessä

Ilman tiedonhakutaitoja ei voi suorittaa seminaareja tai kirjoittaa esseitä, saati sitten laatia opinnäytteitä tai tutkimuksia, jotka ovat uskottavia tiedeyhteisön silmissä. Mitä lähteitä käyttää? Tutkimusta tehtäessä on olennaista, mitä lähteitä käyttää. Toiset...
Tehokas tutkimushaastattelu

Tehokas tutkimushaastattelu

Haastattelemaan oppii haastattelemalla, eli kokemus on valttia. Aiheesta on myös kirjoitettu oppaita, joihin kannattaa tutustua. Tässä kuitenkin muutamia neuvoja siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta haastattelu sujuu mahdollisimman tehokkaasti. Haastattelun...