Oikeinkirjoitus osa 4: Kysymysmerkki, huutomerkki ja puolipiste

mennessä 14 kesä, 2018

Kysymys- ja huutomerkki ovat tavallisia välimerkkejä, joten niiden käyttö on hyvä hallita. Puolipiste on hyödyllinen, jos sitä osaa käyttää oikein.

Kysymysmerkki

1) Kysymysmerkkiä käytetään kysymysvirkkeen lopussa.

Tuletko illalla kylään?

Myös lauseessa, joka on merkitykseltään kysymys mutta ei muodoltaan.

Et kai huomenna halua tulla kylään?

Kysymysmerkki voi jäädä pois, jos merkitys on toteamus mutta muoto on kysymys.

Kukapa sen tietää.

Kysymysmerkkiä ei laiteta myöskään alisteisen kysymyslauseen loppuun.

En tiedä, paljonko kello on.

Mutta:

Kysyikö joku, paljonko kello on?

Yllä käytetään kysymysmerkkiä, koska päälause on kysymys.

2) Sitä käytetään myös epävarmuutta osoittamassa.

Tyhjää äänesti yksi (vihreä?).

Huutomerkki

1) Huutomerkki pannaan käskyn, kehotuksen, huudahduksen tai toivotuksen sisältävän virkkeen loppuun.

Ole hiljaa!
Tervetuloa!

2) Sulkeissa oleva huutomerkki kiinnittää huomiota edelliseen sanaan tai sanoihin.

Kalleimmat talot voivat maksaa jopa miljoonia (!) euroja.

Puolipiste

1) Puolipiste erottaa virkkeenveroisia ilmauksia, jotka kuuluvat läheisesti yhteen. Se on luonteeltaan pistettä heikompi mutta pilkkua vahvempi, kuitenkin lähempänä pistettä kuin pilkkua.

Kuuntelen puiden suhinaa ja katselen pilviä; jostain kuuluu yhtäkkiä junan kolina.

2) Joskus puolipistettä käytetään vahvempana erotusmerkkinä luetteloissa ja laajoissa rinnastuksissa.

Suomen kielellä on monia ominaispiirteitä: äänneopissa sananalkuisten konsonanttien puute; muoto-opissa sijojen suuri määrä; lauserakenteen alalla lauseenvastikkeet ja sanajärjestyksen suhteelleen vapaus.

Sitä ei käytetä luetteloiden edellä; siihen kuuluu kaksoispiste.

Lue lisää:

  • Terho Itkonen ja Sari Maamies 2012. Uusi kieliopas. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.