Oikeinkirjoitus osa 2: Pilkku

mennessä 15 joulu, 2017

Kielenhuoltoon keskittyvä toinen postauksemme käsittelee pilkkua. Oikein käytettynä pilkku helpottaa tekstin jäsentämistä ja lukemista ja lopulta ymmärtämistä, joten hyvä kirjoittaja tuntee säännöt.

A) Pilkku ja lauseet

Pilkulla erotetaan virkkeen eri lauseet. Itsenäiset päälauseet erotetaan toisistaan.

 • Tuletteko mukaan, vai menenkö yksin?
 • Juna kulkee kerran päivässä, mutta bussi menee joka tunti.

Alisteinen lause erotetaan hallitsevasta, esimerkiksi sivulause päälauseesta ja alisteinen sivulause hallitsevasta sivulauseesta.

 • Myönnän, että tiedän, mitä teit viime kesänä.

Huomioitavaa: Päälauseiden rinnastamiseen pilkkua käyttäen tarvitaan yleensä myös rinnakkaiskonjunktio. Ilman sitä lauseiden yhdistäminen käy vain harvoin. Tässä muutama esimerkki:

 • Jotkut olivat mukana vapaaehtoisesti, jotkut taas oli pakotettu osallistumaan.
 • Nyt ei ole enää kiire, juna nimittäin menee jo tuolla.

Pilkkua ei käytetä, jos rinnastuskonjunktio yhdistää päälauseita, joilla on sama tekijä.

 • Harjoittelu alkaa maaliskuussa ja kestää kaksi kuukautta.
 • Syön aamuisin puuroa ja lapset myös.

Pilkkua ei myöskään käytetä, kun konjunktioista ja, sekä, sekä – että, -kä, eli tai, joko – tai, vai, mutta, vaan yhdistää kahta sivulausetta.

 • Sain tietää, että läpäisin kurssin ja että olin yksi parhaista.
 • Tiedän monta opiskelijaa, jotka olisivat ansainneet hyvän arvosanan mutta jotka eivät läpäisseet kurssia.

B) Pilkku ja lauseen osat

1. Rinnasteisen lauseen osien väliin tulee pilkku, ellei niitä yhdistä joku konjunktioista ja, sekä, sekä – että, -kä, ynnä, eli, tai, joko – tai, mutta, vaan.

 • Tehtaassa tehdään ikkunoita, ovia ja lasiseiniä.
 • Ohi vilahtelivat männyt, kuuset, koivut.

Pilkutta seuraava lause:

 • Hän on sekä kaunis että älykäs.

2. Lauseeseen liittyneet irralliset lisät erotetaan muusta lauseesta pilkulla.

 • Jyväskylä, tunnettu yliopistokaupunki, on Jyväs- ja Tuomijärven kannaksella.
 • Tulehan, Mikko, kuuntelemaan!

3. Pilkulla erotetaan kokonaisluvut desimaaleista.

 • 7,3 miljoonaa katsojaa
 • 11,7 %

Lue lisää:

 • Terho Itkonen ja Sari Maamies 2012 Uusi kieliopas. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.