Lähdeviittaukset kuntoon

mennessä 31 loka, 2016

Miksi lähdeviittaukset ovat tärkeitä?

Käyttämiinsä lähteisiin viittaaminen on tärkeää monesta syystä. Neville (2010) on listannut niistä olennaisimmat. Ensiksi viittauksien käyttö helpottaa ideoiden alkuperän selvittämistä. Erityisesti akateemisessa maailmassa on olennaista ajatusten esittämisen lisäksi olla tietoinen siitä, mistä ideat ovat peräisin, kuka ne kehitti, miksi ja milloin. Lähdetietojen avulla tieto voidaan myös asettaa sopivaan historialliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja maantieteelliseen kontekstiin. Toiseksi lähdeviittausten avulla syntyy ideoiden verkosto: tiedot yhdistyvät ja leviävät. Kolmanneksi lähdeviittauksien käyttäminen tukee kirjoittajan näkökulmaa, ideoita, päätelmiä ja lisää vakuuttavuutta. Argumentit ovat myös uskottavia, jos ne perustuvat luotettaviin todisteisiin.

Lähdetietojen avulla lukija voi halutessaan tarkistaa, mikä alkuperäinen ajatus on ollut, ja kenties hyödyntää samaa tietoa omassa työssään. Lopuksi tietenkin viittauksien avulla kirjoittaja antaa kunnian tehdystä työstä sen tekijälle, jolle se kuuluukin. Lisäksi on tärkeää huomata, että erityisesti yliopistomaailmassa on käytössä eri lähdeviittauskäytäntöjä tiedekunnasta ja alasta riippuen. Sen vuoksi on syytä tarkistaa, mitä ohjeita milloinkin noudatetaan.

Seuraavaksi käydään läpi kolme erilaista pääviittaustyyliä esimerkkeineen.

NImi tekstissä -tyyli

Ensimmäisenä esitellään nimi tekstissä -tyyli, jonka mukaan alkuperäisen teoksen tekijän tai tekijöiden nimi mainitaan tekstissä kuten myös julkaisuvuosi. Myös mahdollisten organisaatioiden nimet mainitaan. Lisäksi kirjoituksen lopussa luetellaan käytetyt lähteet Lähdeluettelo-otsikon alla. Esimerkiksi APA (American Psychology Association) on paljon käytetty nimiä hyödyntävä tyyli. Tekstin sisällä viittaus tehdään näin:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. (Sukunimi, 2016)

Lähdeluettelossa esimerkiksi kirjat mainitaan näin:

Wallace, E. (2016). From scratch to a thriving company: The history of the Wallace Company. England: Penguin Publishing.

Mikäli kirjoittaja käyttää useassa lauseessa tietoa yhdestä lähteestä, on hyvä esitellä lähde tekstissä ja lisätä lähde kappaleen loppuun. Sivunumerot lisätään suoran lainauksen jälkeen. Esimerkki:

Frogs are excellent indicator species to measure wetland health. Willemssen (2010) recently conducted research in Wisconsin that shows that frogs are very sensitive to changes in pH caused by acid rain, and they are also very sensitive to different types of pollution. Willemssen’s research indicates that when frog populations in a wetland plummet, one can be sure that something is going wrong in the wetland. One very telling quote from Willemssen’s research is that ”87% of wetlands where two-headed frogs are found have high levels of environmental contamination” (p. 341).

Jatkuva numerointi -tyyli

Toinen päätyyli on jatkuva numerointi. Siinä käytetään viittauksen yhteydessä yläindeksissä numeroa. Jokaiselle viittaukselle on oma numeronsa, joka selitetään sivun alalaidassa. Yhteen lähteeseen voidaan siis viitata monella eri numerolla. Tässäkin tyylissä luetellaan lopuksi kaikki lähteet. Esimerkiksi Chicago Manual of Style on tällainen viittaustyyli. Tässä tyylissä lainauksen yhteydessä oleva numero viittaa sivun alalaidassa olevaan lähteeseen, esimerkiksi kirjaan, joka on merkitty näin:

1. Emmett Wallace, From scratch to a thriving company: The history of the Wallace Company (England: Penguin, 2016), 99–100.

Toista kertaa mainittaessa käytetään lyhennettyä viittausta:

2. Wallace, From scratch to a thriving company, 3.

Lähdeluettelossa kirja merkitään näin:

Wallace, Emmet. From scratch to a thriving company: The history of the Wallace Company. England: Penguin Publishing, 2016.

Jos viitettä käytetään monta kertaa samassa kappaleessa, käytetään yhtä numeroa viimeisen viittauksen jälkeen.

  • Lisätietoja ja esimerkkejä on lueteltu tyylin omilla sivuilla.
  • Lisää tietoa myös täältä.

Toistuva numerointi -tyyli

Viimeisenä esittelyssä on toistuva numerointi -tyyli, joka hyödyntää myös yläindeksinumeroita, mutta se eroaa jatkuvasta numeroinnista siten, että jokaiselle lähteelle on oma numeronsa eli sama numero voi esiintyä tekstissä monesti, mikäli siihen viitataan monta kertaa. Numerot viittaavat tekstin lopussa olevaan lähdeluetteloon. Muun muassa Council of Science Editors (CSE) kuuluu tähän tyyliryhmään. Tämän tyylin mukaan tekstissä käytetty yläindeksinumero viittaa järjestysnumeroltaan vastaavaan lähteeseen lähdeluettelossa, esimerkiksi 1 viittaa siis ensimmäiseen lähteeseen. Luettelossa itsessään kirjaan viitataan näin:

Wallace, E. From scratch to a thriving company: The history of the Wallace Company. Painos. England: Penguin Publishing; 2016. 200 sivua.

Samaan lähteeseen viitataan aina samalla numerolla jokaisen lainauksen jälkeen, vaikka sitä lainattaisiinkin useamman kerran yhdessä kappaleessa.

.

Katso myös: