Spokens kundenkät

Du har nyligen använt Spokens tjänster – tack! Vi kartlägger några utvalda kunders erfarenheter av våra tjänster. Därför önskar vi att du svarar på frågorna nedan. Vi uppskattar att du tar dig tid att svara.

Du kan meddela oss din e-postadress om du vill. Vi kan kontakta dig med mer detaljerade frågor senare.